Dziecko prześladowane w szkole lub poza nią potrzebuje Twojej pomocy

Codzienne Państwo Rodzina Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (111)
Dziecko prześladowane w szkole lub poza nią potrzebuje Twojej pomocy

Dzieci mogą być prześladowane przez inne dzieci lub dorosłych z różnych powodów. Może być odmiennej rasy, mieć rude włosy, być otyłe, słabsze, mieć jakieś inne wady, a nawet za poglądy czy pochodzenie rodziców, czy też miejsce zamieszkania. Warto zainteresować się i pomóc.

Co jakiś czas słyszymy z mediów informacje o tym, że ktoś uwziął się na dziecko, bije, poniża, obraża, a nawet okrada. Takie sytuacje dotyczą zarówno rówieśników, jak i dorosłych. Bywa, że są to koledzy z klasy, szkoły, nauczyciele, wychowawcy, sąsiedzi, a nawet opiekunowie.

Takie sytuacje często doprowadzają do tragedii, gdyż dziecko może nie wytrzymać psychicznie, załamać się i zrobić coś, czego nikt nie przewidział. Może uciec z domu, targnąć się na życie swoje lub zaatakować prześladowców, albo zamknąć się w sobie. Każda z tych sytuacji może mieć bardzo zły wpływ na jego psychikę, której nie uda się uleczyć nawet w dorosłym życiu.

W większości przypadków dziecku można pomóc już we wczesnym stadium problemów. Obowiązkiem rodzica jest opieka nad pociechą, a wychowawcy nad uczniem. Każde zaniedbanie, zaniechanie interesowania się tym, co dziecko robi, jakie ma problemy może podlegać karze.

Najłagodniejszą formą kary za zaniedbanie może być nadzór kuratora, ale także ograniczenie praw rodzicielskich, a w ostateczności oddanie dziecka pod opiekę placówki takiej jak dom dziecka lub rodzina zastępcza. Wszystko to, jeśli tylko winny jest rodzic.

Jeśli zaniedbania dopuścili się opiekunowie lub nauczyciele, to mogą oni odpowiedzieć karnie przed sądem, od grzywny, przez straty uprawnień do wykonywania zawodu, do kary więzienia włącznie. Podobnie rzecz się ma w przypadku, gdy nękającymi są nieletni – nie ma znaczenia czy są młodsi, starsi czy to rówieśnicy. Każdy odpowiada za swoje czyny.

Każdy, kto widzi, że jego lub obcemu dziecku dzieje się krzywda, powinien zwrócić się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl. Zawsze chętnie doradzą i pomogą nawet w najtrudniejszych sprawach.

Zdjęcie pochodzi z serwisu shutterstock.com