Gdzie spadkobiercy powinni szukać informacji czy zmarły spadkodawca zostawił pieniądze w banku lub SKOK-u?

Finanse Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji (112)
Gdzie spadkobiercy powinni szukać informacji czy zmarły spadkodawca zostawił pieniądze w banku lub SKOK-u?

Po śmierci bliskiej osoby jej spadkobiercy często nie wiedzą czy miała pieniądze w banku, a jeśli tak, to w jakim. Kto i jak może się tego dowiedzieć?

Szukamy spadku

Prawo bankowe nakłada na banki obowiązek prowadzenia Centralnej informacji o rachunkach bankowych. Znajdują się w niej informacje o wszystkich rachunkach prowadzonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Chcąc uzyskać potrzebne informacje trzeba złożyć wniosek w dowolnym banku czy skoku. Możemy to zrobić w banku, który prowadzi nasz rachunek albo w tym, do którego mamy najbliżej. Nie jest wymagane, żeby to zrobić w banku czy SKOK-u, w którym zmarły miał rachunek. Nie każdy jednak może złożyć taki wniosek i tu zaczynają się schody.

„Może to zrobić wyłącznie osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku. Wraz z wnioskiem niezbędne jest wykazanie tytułu prawnego stanowiącego podstawę prawną do jego wniesienia. Na marginesie należy wskazać, że na mocy art. 92bc ust. 2 ustawy – prawo bankowe, z uzyskaniem danych z Centralnej informacji może wiązać się obowiązek poniesienia stosownych opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania informacji, jednak nie mogą być one wyższe niż koszt ich wygenerowania” informuje Rzecznik Finansowy, u którego Polacy szukają pomocy w takich sprawach.

U notariusza najprościej

Najprościej tytuł prawny do spadku można uzyskać w formie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Wymaga to stawienia się przed notariuszem wszystkich spadkobierców. Jeśli nie ma z tym problemu, to sprawę załatwimy podczas jednej wizyty u notariusza. Kosztuje to kilkaset złotych. Jeśli nie ma możliwości załatwienia sprawy u notariusza, pozostaje sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. To już droga dłuższa i bardziej skomplikowana. Niestety bez tego nie ruszymy z miejsca.

Mając odpowiedni dokument, po złożeniu wniosku, otrzymamy zbiorczą informację o wszystkich rachunkach, jakie miał spadkodawca. Poznamy numer rachunku i dowiemy się czy jest nadal prowadzony. Jeśli spadkodawca miał rachunki wspólne z innymi osobami, nie poznamy ich danych. Nie dowiemy się też, jakie jest saldo rachunku. Po tę informację trzeba będzie już się pofatygować do banku lub SKOK-u, który prowadzi rachunek.