Testament nie ma „daty ważności”. Można go wykorzystać po dziesięciu, a nawet stu latach

Prawo Dołącz do dyskusji
Testament nie ma „daty ważności”. Można go wykorzystać po dziesięciu, a nawet stu latach

Ile jest ważny testament? Czy testament przedawni się z czasem? Jeżeli po raz pierwszy stykamy się z tematyką dziedziczenia, może nie być to dla nas oczywiste. Kwestia ta bywa istotna ze względu na nasze osobiste postrzeganie sensu sporządzanie testamentu, a czasami również sensu wszczynania postępowania spadkowego.

Ile jest ważny testament po śmierci?

Historia znalezionego po latach testamentu dalekiego krewnego, który zapisuje nam cały majątek, jest doskonałym materiałem na film i pewne trochę marzeniem niektórych z nas. Pomijając całą nieprawdopodobną otoczkę warto odpowiedzieć na pytanie, czy taki testament w świetle prawa będzie skuteczny? Czy testament ma datę ważności?

Na początku warto jednoznacznie stwierdzić, że testament nie może się przedawnić, nie ma więc daty ważności. Oznacza to, że każdy testament nawet ten, znaleziony po wielu latach będzie ważny i skuteczny. Oczywiście, jeżeli jest on jedynym testamentem spadkodawcy albo nie jest testamentem szczególnym, ale o tym za chwilę.

Testament zwykły wywołuje skutki nawet po wielu latach. Nie ma znaczenia czy wcześniej zostało już przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, czy nie. Testament zawsze będzie najważniejszym dokumentem wskazującym spadkobierców. W końcu zawiera ostatnią wolę zmarłego, a ta w świetle prawa musi zostać uszanowana.

Kiedy testament traci ważność?

Przepisy oczywiście wyróżniają pewne wyjątki. Zaliczamy do nich testamenty szczególne, sporządzane w wyjątkowych okolicznościach. Obok testamentów zwykłych, do których należą: testament holograficzny, notarialny i allograficzny, istnieją również testamenty szczególne: ustny, podróżny i wojskowy. Te trzy rodzaje testamentów tracą moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Jeżeli więc założymy, że sporządzony przez zmarłego testament był pod względem formalnym prawidłowy, nie ma znaczenia, ile czasu czekał na odnalezienie i wykorzystanie.

Wielu osobom może wydawać się, że jeżeli ukryją testament albo zatają fakt jego istnienia, to po latach stanie się on nieważny. Jest to oczywiście błędne myślenie. Takie testament, co warto podkreślić jeszcze raz, nigdy nie przestanie być ważny. Testament jest odporny na upływ czasu. A w przypadku istnienia nawet nikłego podejrzenia, że ktoś jest w jego posiadaniu, można użyć środków prawnych do jego wydania — jak zmusić kogoś do wydania testamentu.