Ile pieniędzy za medal otrzymują medaliści igrzysk olimpijskich? Ile wynosi emerytura olimpijska? Odpowiadamy

Codzienne dołącz do dyskusji (30) 17.02.2018
Ile pieniędzy za medal otrzymują medaliści igrzysk olimpijskich? Ile wynosi emerytura olimpijska? Odpowiadamy

Tomasz Laba

Zwycięstwo w Igrzyskach Olimpijskich, poza oczywistą sławą i stałym miejscem w historii, to również nagrody i korzyści finansowe. W czasach antycznych, głowy laureatów ozdabiano wieńcem laurowym, który do dziś jest symbolem zwycięstwa. Współcześnie wieniec zastąpiono złotym medalem, a do tego bardzo przyjemny zastrzyk finansowy. Ile pieniędzy za medal dostaje sportowiec?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang 2018 trwają od tygodnia. Polscy sportowcy nie mieli do tej pory szczęścia i w klasyfikacji medalowej plasowaliśmy się na samym dole stawki. Złą passę przełamał jednak Kamil Stoch, godny następca Adama Małysza. Obronił złoty medal z poprzednich igrzysk i znów wygrał konkurs na dużej skoczni. Kamil Stoch na stałe zapisał się już w pamięci Polaków. Na jakie korzyści może liczyć nasz skoczek w związku ze swoim zwycięstwem?

Ile pieniędzy za medal dostaje sportowiec?

Kwestię nagród finansowych dla zwycięzców ustala przed każdą imprezą olimpijską zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ich wysokość jest uzależniona oczywiście od zdobytego medalu oraz rodzaju dyscypliny. Zgodnie z przyjętym kilka tygodni temu regulaminem, nagrody te wyglądają następująco:

 • Konkurencje indywidualne:
  • złoty medal – do 120 tysięcy złotych
  • srebrny medal – do 80 tysięcy złotych
  • brązowy medal – do 50 tysięcy złotych
 • Konkurencje drużynowe:
  • złoty medal – do 90 tysięcy złotych
  • srebrny medal – do 60 tysięcy złotych
  • brązowy medal – do 37,5 tysięcy złotych

Na nagrody mogą również liczyć trenerzy medalistów, którzy mogą otrzymać odpowiednio do 60 tysięcy złotych (złoto), do 40 tysięcy złotych (srebro) i do 25 tysięcy złotych (brąz). W tym wypadku nagroda nie jest uzależniona od rodzaju dyscypliny.

Emerytura olimpijska

Nagrody przyznane przez Polski Komitet Olimpijski są wypłacane jednorazowo, w związku z konkretnym osiągnięciem. Za godne reprezentowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej wiąże się również z wyrazami wdzięczności ze strony państwa. Ustawa o sporcie przewiduje wypłatę specjalnego świadczenia dla medalistów, które potocznie określa się mianem emerytury olimpijskiej.  Uprawnieni do niego są, zgodnie z art. 36 ustawy o sporcie sportowcy, którzy:

 • zdobyli co najmniej jeden medal na olimpiadzie, paraolimpiadzie bądź innej imprezie, którą określa Minister Sportu;
 • ukończyli 40 lat;
 • zakończyli karierę sportową;
 • mają obywatelstwo polskie;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie byli karani dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar.

Wysokość tego świadczenia jest uzależniona od kilku czynników, a w 2018 roku wynosi 2623,38 zł. Co ciekawe, państwo jest na tyle łaskawe, że powyższa kwota jest kwotą netto. Sportowcy nie muszą odprowadzać z tego tytułu składek ani podatku dochodowego. To taki drobny gest wdzięczności za rozsławianie imienia Polski na stadionach świata.

Emerytura jest jedna i niezależna od ilości zdobytych medali. Tak samo traktowany jest zdobywca 3 złotych medali, jak na przykład Kamil Stoch i brązowy medalista jedynie jednej imprezy.

Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia, otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.

Stypendium sportowe dla reprezentanta

Do powyższych nagród dochodzi jeszcze stypendium sportowe, które przyznaje Minister Sportu. Te jednak nie jest uzależnione od zdobytych medali, a jest przyznawane za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym. Minister przyznaje je indywidualnie członkowi kadry narodowej.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym na okres do 24 miesięcy.

Podstawą wysokości tego stypendium jest kwota 2300 zł, a jego wysokość nie może przekraczać jej 5,5 krotności. Przyznaje się je na okres do 24 miesięcy.