Jak napisać testament? Poradnik dla początkujących

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (198)
Jak napisać testament? Poradnik dla początkujących

Jak napisać testament? Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana czynność, ale warto pamiętać o kilku zasadach sporządzania takiego dokumentu.

W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Jedno i drugie nie jest przyjemne (chyba, że głosowałeś na Partię Razem, wówczas każdorazowy przelew do urzędu skarbowego wywołuje pewnie uśmiech na twojej twarzy), ale – przy odpowiednim podejściu – można je uczynić znośniejszymi. Testament to jedyny dokument, w którym rozporządzamy naszym majątkiem na wypadek śmierci, dlatego warto zadbać o spełnienie wszystkich wymogów, jakie musi on spełniać.

Jak napisać testament?

W polskim prawie znajdziemy kilka rodzajów testamentu:

  • holograficzny (sporządzony własnoręcznie)
  • notarialny
  • allograficzny (oświadczenie ustne przed urzędnikiem)
  • ustny (oświadczenie ustne w obecności trzech świadków)
  • podróżny (oświadczenie ustne przed dowódcą statku powietrznego lub morskiego)
  • wojskowy

Testament holograficzny przede wszystkim musi być w całości sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę. Nie można zatem ograniczyć się do podpisania komputerowego wydruku. Jednocześnie prawo pozostawia dużą swobodę w kwestii formy testamentu:

  • nie musi być napisany na papierze, równie dobrze może być wypisany na ścianie czy dykcie (jak postulaty sierpniowe)
  • może być sporządzony w dowolnym, znanym spadkodawcy języku; dopuszczalne jest pismo stenograficzne (ale nie emoji)

Testament musi być podpisany

Testament musi być natomiast podpisany przez spadkodawcę. Jest to przesłanka ważności testamentu: niepodpisany testament jest z mocy prawa nieważny. Podpis musi być zamieszczony pod treścią testamentu w taki sposób, aby zaznaczyć koniec rozporządzenia majątkiem. Jeśli testament był modyfikowany, pod każdym dopiskiem powinien znajdować się kolejny, własnoręczny podpis – inaczej są one nieważne.

Co do zasady testament powinien być opatrzony datą. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie się ona znajduje: na początku, na końcu czy w środku testamentu. Nie ma znaczenia również forma zapisania daty: cyfrowa, słowna, opisowa (np. „w dniu moich siedemdziesiątych urodzin”). Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu. Wówczas, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, wątpliwości co do ważności testamentu będą rozstrzygane w postępowaniu sądowym. Jeśli jednak brak daty nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów, to wówczas testament będzie ważny nawet bez ustalenia daty jego sporządzenia.

Pozostałe rodzaje testamentów co do zasady dotyczą sytuacji nagłych, np. podczas zagrożenia życia. Jeśli mamy czas (i 50 zł) warto udać się do notariusza, który sporządzi testament notarialny w niebudzącej wątpliwości formie.

Problemy z prawem spadkowym, potrzebujesz pomocy prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.