Jak rozliczać podatek przy umowie o dzieło?

Gorące tematy Podatki dołącz do dyskusji 15.04.2015
Jak rozliczać podatek przy umowie o dzieło?

Udostępnij

Michał Grązka

Wiele kreatywnych osób zamiast pracy na etat wybiera wykonywanie tekstów, grafik czy innych usług na konkretne umowy. Kto i w jakiej wysokości powinien odprowadzić podatek z ich tytułu?

Sam fakt, że wykonujemy dla kogoś zlecenie jest już uznawany jako zarobek. Musimy wykazać go w rocznym rozliczeniu PIT, a jeżeli przekracza kwotę wolną od podatku – konieczne jest odprowadzenie od niego podatku w odpowiedniej części procentowej. Ten obowiązek ciąży na nas przez wzgląd na ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej art. 10 mówi jasno:

Źródłami przychodów są: (…) działalność wykonywana osobiście;

Aby obliczyć odpowiednią kwotę należy przede wszystkim rozpatrzyć czy w umowie jest mowa o przeniesieniu praw autorskich. Będzie to miało miejsce zwłaszcza wtedy kiedy tworzymy np. tekst, grafikę reklamową czy inne dzieło, którym zleceniodawca będzie się później posługiwał w dowolnym zakresie. Jeśli taki zapis istnieje, możemy odliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% – w przeciwnym wypadku byłoby to 20%. Przykładowo, redaktor który otrzymał wynagrodzenie 100 zł za artykuł, po odliczeniu kosztów przychodu odprowadza podatek 18% nie od tej kwoty, a od sumy 50 zł. Natomiast osoba udzielająca pojedynczej lekcji języka angielskiego, pobierająca za tą usługę 50 zł, ale nie przenosząca praw autorskich za żadną część dzieła, może odliczyć jedynie 20%, czyli podatek wylicza od kwoty 40 zł (50 – (50 x 0,2) = 50 – 10 = 40).

Do kogo natomiast należy obowiązek odprowadzenia podatku? Wszystko zależy od tego jaki charakter mają strony (osoby lub firmy) podpisujące umowę. Jeśli są to dwie osoby prywatne, to wykonujący dane zlecenie pobiera jako zapłatę pełną kwotę, z której później w rocznym rozliczeniu sam odlicza odpowiednią sumę. Gdy jednak u osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, pewną usługę zamawia firma, to właśnie zamawiający najpierw odlicza podatek, zamieniając kwotę brutto na netto i wypłacając „do ręki” już pomniejszony zarobek. Podobnie sytuacja wygląda, kiedy jeden przedsiębiorca zamawia usługę u drugiego, jednak wykonawca nie wykonuje jej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W przypadku jednak, kiedy praca zawiera się w takim zakresie usług, podatek rozliczany jest ogólnie, w ramach przychodów z całej prowadzonej działalności gospodarczej.

Choć prawo podatkowe bywa skomplikowane, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami, przed dokonywaniem odpowiednich rozliczeń. Dzięki temu unikniemy późniejszego dokonywania korekt lub w skrajnych przypadkach płacenia kar. Jeśli wciąż mamy wątpliwości jak rozliczać konkretne umowy w niestandardowych przypadkach, warto zwrócić się po poradę do specjalisty. Nasi prawnicy z chęcią przyjrzą się każdej sytuacji i podpowiedzą jak postępować, aby wszystkie przychody były poprawnie odnotowane w PIT-cie. Czekamy na wiadomości nadsyłane pod adres kontakt@bezprawnik.pl .

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com