Wyjeżdżasz na wakacje? Koniecznie pamiętaj o karcie EKUZ

Gorące tematy Zdrowie dołącz do dyskusji (46) 18.05.2016
Wyjeżdżasz na wakacje? Koniecznie pamiętaj o karcie EKUZ

Marek Krześnicki

Długi weekend majowy za nami, ale przed nami wakacje i sezon urlopowy. Korzystając z dobrodziejstw rozwoju gospodarczego, coraz więcej Polaków postanawia odpocząć (taką przynajmniej mamy nadzieję) od pracy poza granicami kraju. Bawiąc się, nie zapominajmy o zdrowiu. Ale nie bójcie się, nie zamierzam Was odciągać od wyskokowych napojów. Wystarczy, że – wyjeżdżając do jednego z krajów Unii Europejskiej lub EFTA towarzyszyć Wam będzie karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). 

Co to jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczeniowa to dokument, który potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeń medycznych w krajach UE oraz EFTA. Prawo to przysługuje osobom posiadającym prawo do świadczeń, przede wszystkim osobom ubezpieczonym (ale nie tylko – o czym przeczytacie w dalszej części tekstu). Kartą EKUZ posługiwać się można na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (tj. Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii). Karta jest wydawana na wniosek zainteresowanego. Istnieją dwa rodzaje wniosków, których wybór zależy od rodzaju planowanego pobytu zagranicznego:

  • wyjazd pracowniczy – wniosek
  • inny pobyt czasowy (w tym turystyczny) – wniosek

Kto może złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Wniosek o kartę EKUZ może złożyć osoba ubezpieczona w NFZ, a także zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej (np. dzieci). Ponadto, wniosek mogą również złożyć osoby nieubezpieczone, którym na podstawie przepisów szczególnych przysługuje prawo do otrzymania świadczeń zdrowotnych. Osobami spełniającymi to kryterium są:

  • nieubezpieczona osoba, która nie ukończyła 18 roku życia i posiada polskie obywatelstwo
  • nieubezpieczona osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP, która uzyskała w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
  • nieubezpieczona kobieta posiadająca polskie obywatelstwo oraz zamieszkanie na terytorium RP w okresie ciąży, porodu lub połogu
  • nieubezpieczona kobieta posiadająca w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży, porodu lub połogu
  • osoba nieubezpieczona, która posiada przez 30 dni prawo do świadczeń po ustaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
  • absolwent szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej, który posiada prawo do świadczeń przez okres, odpowiednio, 6 miesięcy lub 4 miesięcy
  • osoba, która po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia ma prawo do świadczeń w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym
  • osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty

Gdzie należy złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Wypełniony wniosek możemy złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ. Pełną listę takich miejsc znajdziecie tutaj. Możecie też złożyć taki wniosek za pomocą platformy ePUAP – jeśli akurat ona działa. NFZ na szczęście dopuszcza też złożenie wniosku w formie mailowej lub za pomocą faksu, więc możecie to zrobić nawet w czasie pracy, nie opuszczając pokrytego inteligentną folią open space’a. Gotową kartę odbierzecie osobiście, przez pełnomocnika (wzór upoważnienia dostępny pod tym adresem) lub za pośrednictwem poczty.

Bawcie się zdrowo!