Depresja to nie tylko problem osobisty pracownika. Badania pokazują jej negatywny wpływ na gospodarkę Polski

Gospodarka Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji
Depresja to nie tylko problem osobisty pracownika. Badania pokazują jej negatywny wpływ na gospodarkę Polski

W dzisiejszych czasach depresje, nerwice i inne schorzenia psychiczne stały się niestety bardzo powszechne. Specjaliści od lat ostrzegają również przed coraz większym, negatywnym wpływem schorzeń psychicznych na zdrowie pracowników w Polsce. Oprócz złego oddziaływania na pracowników, problem depresji dotyka także gospodarki. Ostatnio opublikowane badanie UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl nie pozostawia wątpliwości – wpływ chorób psychicznych na gospodarkę jest znaczny.

Z powodu chorób psychicznych polska gospodarka traci co roku 3 mld zł

Badania UCE RESEARCH oraz portalu ePsycholodzy.pl pokazało skalę problemów psychicznych pracowników w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że badanie skupiało się tylko na nieobecnościach osób w pracy z powodu depresji nawracających i schorzeń nerwicowych. Z danych wynika również, że 66 proc. dorosłych Polaków odczuwa przynajmniej jeden z syndromów depresyjnych.

Michał Pajdak z portalu ePsycholodzy.pl, który jest współautorem badania, tak wypowiadał się o jego wynikach:

W 2023 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 7,85 proc. liczby dni absencji z powodu epizodów depresyjnych i zaburzeń depresyjnych nawracających w stosunku do 2022 roku. W powiązaniu z podniesieniem kosztów pracy, straty dla gospodarki z tego powodu wyniosły co najmniej 2,8 mld. Kwota ta została obliczona jako koszt pracy wraz z narzutami.

Ponad połowa pracowników z depresją nie szuka profesjonalnego wsparcia

Pomimo tego, że problem depresji wśród pracowników jest dobrze rozpoznany, aż 60 proc. z nich nie wykazuje woli rozwiązania swojego problemu. Jest to problem nie tylko osobisty – autorzy badania przypominają, że pracownik, który ukrywa swój stan psychiczny, może być nie tylko mniej wydajny, ale także po długim czasie trwania choroby całkowicie rezygnować z pracy (np. idąc na długotrwałe zwolnienie lekarskie).

Oprócz innych czynników atmosfera w pracy ma kolosalny wpływ na dobrostan psychiczny pracowników

Depresja pracowników ma wpływ nie tylko na obniżony nastrój, ale także jest skorelowana z obniżoną sprawnością psychofizyczną. Psychologowie alarmują – pracownicy, którzy doświadczają tego typu zaburzeń, mogą być także adresatami nieprzyjemnych reakcji ze strony pracodawcy. Pracownicy cierpiący na depresję nie wykonują swoich zadań w odpowiedni sposób, co ma wpływ na pogłębienie ich negatywnego stanu psychicznego. Psychologowie apelują zatem do pracodawców, aby zadbali o dobrostan pracowników w odpowiedni sposób, a także nie wywierali na nich nadmiernej presji, która może stać się trudna do udźwignięcia.