Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, która ma wspomóc rodziców po stracie dziecka. Chodzi o zniesienie obowiązku ustalania jego płci

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji 13.10.2021
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, która ma wspomóc rodziców po stracie dziecka. Chodzi o zniesienie obowiązku ustalania jego płci

Justyna Bieniek

Nowelizacja ustawy może wspomóc rodziców martwo urodzonych dzieci. Do sejmu trafił poselski projekt o zmianie ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego. Dzięki niemu rodzice będą mogli łatwiej otrzymać zasiłek pogrzebowy, zasiłek macierzyński czy urlop.

Do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych trafił projekt autorstwa posłanki Pauliny Matysiak, który ma na celu wspomóc rodziców po stracie dziecka. Zakłada on kilka bardzo prostych zmian w przepisach, które dla rodziców po stracie oznaczają kolosalną zmianę. Gdyby nie nagłośnienie tego problemu pewnie nikt, kogo nie spotkała taka tragedia nie zdawałby sobie sprawy z rozmiaru formalności, jakie czekają rodziców po stracie.

Karta martwego urodzenia

Projekt zakłada, w dużym uogólnieniu, odstąpienie od ustalania płci dziecka w przypadku poronienia. Dlaczego ma to tak ogromne znaczenie? Obecnie, aby otrzymać świadczenia związane z urodzeniem martwego dziecka, potrzebny jest akt urodzenia. Jest on wystawiany na podstawie karty martwego urodzenia. Obecna karta martwego urodzenia zawiera: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL matki dziecka, miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka oraz informację, że dziecko urodziło się martwe, a także płeć dziecka. Jeżeli płci nie da się ustalić, karta nie jest wystawiana.

Utrudnione ustalenie płci jest bardzo częstym przypadkiem w sytuacji poronienia na wczesnym etapie ciąży. Wiąże się z koniecznością wykonania badań genetycznych, których koszt obciąża rodziców. Odstąpienie od wykonania takich badań, np. ze względu na brak środków finansowych powoduje, że zostają oni pozbawienie świadczeń. Karta jest niezbędna do wystawienia aktu urodzenia dziecka, który z kolei jest niezbędny do udowodnienia prawa do świadczeń. Należą do nich takie uprawnienia jak: zasiłek pogrzebowy oraz urlop okolicznościowy. Jest to również skrócony urlop macierzyński i zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługującego w razie urodzenia martwego dziecka.

Prawa matki po urodzeniu dziecka

Zmiany w przepisach, a właściwie we wzorze karty martwego urodzenia oraz akcie urodzenia, wiązałoby się z ogromnym ułatwieniem dla rodziców. Po zmianie, w karcie martwego urodzenia płeć ma być zamieszczania wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez matkę lub ojca. Analogiczne rozwiązanie dotyczyłoby aktu urodzenia. Zawierałby on informację o płci dziecka, tylko jeżeli taka informacja zostałaby umieszczona w karcie martwego urodzenia.