Rząd szykuje kolejne zmiany dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące firmę mają powody do zadowolenia

Firma Państwo Dołącz do dyskusji
Rząd szykuje kolejne zmiany dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące firmę mają powody do zadowolenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano tuż przed weekendem projekt nowelizacji ustaw, mający na celu deregulację i uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym rząd szykuje kolejne pozytywne zmiany dla przedsiębiorców – a w dodatku większość z nich ma wejść w życie już 1 stycznia 2025 r.

Kolejne pozytywne zmiany dla przedsiębiorców. Deregulacja coraz bliżej

Rządzący już wcześniej zapowiadali, że prowadzenie działalności gospodarczej (przy czym mowa zarówno o rozpoczynaniu, jak i rozwijaniu własnego biznesu) będzie łatwiejsze. Teraz pojawił się projekt nowelizacji ustaw.

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Jeśli chodzi o kwestie administracyjne i ograniczenie biurokracji, prowadzący firmę mogą liczyć m.in. na brak konieczności przedkładania w urzędzie dokumentu prokury lub pełnomocnictwa, o ile umocowanie da się wykazać w oparciu o publiczne rejestry. Ponadto podjęte mają być kolejne kroki zmierzające do deregulacji pieczątek i pieczęci.

Sporo zmian szykuje się w kwestiach dotyczących kontroli i kar dla przedsiębiorców. Po pierwsze, skrócony ma zostać maksymalny czas kontroli mikroprzedsiębiorców – z 12 do 6 dni roboczych. Dostosowana ma być też częstotliwość przeprowadzania kontroli przedsiębiorców do zidentyfikowanego stopnia ryzyka związanego z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością (co oznacza, że im niższe byłoby ryzyko, tym mniej byłoby kontroli). To zresztą nie wszystko; przed kontrolą osoba prowadząca działalność ma otrzymywać listę informacji i dokumentów, które organ kontrolny będzie chciał poznać w trakcie kontroli. Obowiązek doręczenia przedsiębiorcy takiej listy ma sprawić, że właściciel firmy będzie mógł odpowiednio się przygotować do kontroli – i uniknąć przykrych zaskoczeń.

Po zmianie prawa możliwe będzie również wniesienie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych (choć jednocześnie niewstrzymującego tych działań), w sytuacji, gdy organ przeprowadza kontrolę w sposób nieuprawniony, powołując się przy tym na wyłączenia ograniczeń kontroli działalności gospodarczej. Jednocześnie rząd chce też uniemożliwić wszczynanie de facto fikcyjnych postępowań w sprawie o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – gdzie jedynym celem takiego postępowania jest w rzeczywistości zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Warto też zaznaczyć, że zmiany pozwolą wprowadzić tzw. wezwania miękkie na szerszą skalę, a także pozwolą na umarzanie należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu.

Pozostałe zmiany planowane przez rząd

Bez wątpienia dla większości przedsiębiorców najistotniejsze będą zmiany związane z kontrolą firm. Warto jednak pamiętać, że rząd chce też m.in. uregulować kwestię prowadzenia działalności nierejestrowanej przez cudzoziemców czy kwestię oskładkowania umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach działalności nierejestrowanej. Zmianie ma ulec też m.in. definicja małej i mikroinstalacji w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Większość z wymienionych zmian ma wejść w życie stosunkowo szybko – rządzący chcą, by stało się to już 1 stycznia 2025 r.