Zanim wejdziesz do wody, sprawdź kolor flagi

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (47) 14.08.2016
Zanim wejdziesz do wody, sprawdź kolor flagi

Udostępnij

Marek Krześnicki

Czy wiecie, co oznaczają różne kolory flag wywieszanych nad kąpieliskami, np. nad Bałtykiem? Kolor flagi – albo wzór jednego z wielu rodzajów znaków – ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem turystów, dlatego warto przypomnieć, co one oznaczają.

Rodzaje flag i znaków informacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Co oznacza kolor flagi?

Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona – zakazująca kąpieli w danym miejscu – jest wywieszana, jeśli:

 1. temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
 2. widoczność jest ograniczona do 50 m;
 3. szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
 4. występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;
 5. występują silne prądy wsteczne;
 6. trwa akcja ratownicza;
 7. prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
 8. występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
 9. występują wyładowania atmosferyczne.

Zignorowanie czerwonej flagi może skończyć się tragicznie, co dobitnie pokazują ostatnie wydarzenia na Pomorzu, które zakończyły się śmiercią dwóch dziewczynek. Do zakazu kąpieli należy się bezwzględnie stosować. Co więcej, zgodnie z art. 55 kodeksu wykroczeń

Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

Oprócz flag, na kąpieliskach możemy również znaleźć znaki zakazu. Są to:

 1. A-1 – znak „kąpiel zabroniona”;
 2. A-2 – znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”;
 3. A-3 – znak „kąpiel zabroniona – most”;
 4. A-4 – znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”;
 5. A-5 – znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”;
 6. A-6 – znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”;
 7. A-7 – znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”;
 8. A-8 – znak „skakanie do wody zabronione”.

Znaki zakazu

Kolejnym rodzajem znaków są znaki nakazu. Są to:

 1. B-1 – znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”;
 2. B-2 – znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”.

Znaki nakazu

Ostatnim rodzajów znaków, jakie znajdziemy na kąpieliskach, to znaki informacyjne. Są to:

 1. C-1 – znak „wiry”;
 2. C-2 – znak „niebezpieczna głębokość wody”;
 3. C-3 – znak „nagły uskok”;
 4. C-4 – znak „pale”;
 5. C-5 – znak „skały podwodne”;
 6. C-6 – znak „kamieniste dno”;
 7. C-7 – znak „sieci rybackie”;
 8. C-8 – znak „wodorosty”;
 9. C-9 – znak „zimna woda”;
 10. C-10 – znak „plaża
 11. C-11 – znak „punkt medyczny”;
 12. C-12 – znak „telefon”.

Znaki informacyjne

W trosce o bezpieczeństwo swoich i najbliższych, zanim wejdziemy do wody – sprawdźmy, czy jest to dozwolone.