Polskim dziewczętom brakuje kompetencji cyfrowych. Jesteśmy w tyle stawki

Społeczeństwo Technologie Dołącz do dyskusji
Polskim dziewczętom brakuje kompetencji cyfrowych. Jesteśmy w tyle stawki

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w zeszłym roku 68 proc. dziewcząt w wieku 16–19 lat w Unii Europejskiej posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, co istotnie przewyższa średnią wynoszącą 56 proc. W przypadku chłopców w tej samej grupie wiekowej odsetek wyniósł 65 proc.

Jeśli chodzi o Polskę, to sytuacja wygląda mniej optymistycznie. Tylko 54 proc. dziewcząt w tym samym wieku posiada podstawowe lub ponadprzeciętne umiejętności cyfrowe, co plasuje nasz kraj poniżej średniej unijnej. Tylko trzy państwa zanotowały wyniki niższe lub równe Polsce: Bułgaria, Niemcy i Rumunia, z odsetkami odpowiednio 54, 46 i 44 proc.

Kompetencje cyfrowe pod lupą. Jak młodzież radzi sobie z umiejętnościami w erze informacji?

Zgodnie z definicją Eurostatu na podstawowe i ponad przeciętne umiejętności cyfrowe składają się zdolności takie jak wyszukiwanie informacji, komunikowanie się, tworzenie treści cyfrowych oraz kompetencje związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci. Na szczycie zestawienia znajdują się Finlandia i Chorwacja z imponującym wynikiem 96 proc., a tuż za nimi są Czechy z 95 proc. dziewcząt wykazujących się co najmniej podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi.

Mimo że młodzi ludzie, zwłaszcza w Polsce, dorastają w otoczeniu nowoczesnych technologii, nie zawsze przekłada się to na umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. Jak pokazały badania przeprowadzone przez Fundację Digital Poland, uczniowie liceów ogólnokształcących radzą sobie z cyfrowymi zadaniami lepiej niż uczniowie szkół podstawowych, gdzie tylko 43 proc. z nich osiągnęło satysfakcjonujące wyniki. Umiejętność korzystania z danych i informacji to obszar, w którym młodzież radzi sobie dobrze, jednak bezpieczeństwo w internecie pozostaje problemem – tylko 45 proc. uczniów odpowiedziało poprawnie na pytania dotyczące tego tematu.

Unia Europejska chce zwiększyć udział kobiet w technologiach

Komisja Europejska zauważyła, że w dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę, istnieje rosnące zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Niemniej, kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w tym sektorze, podobnie jak w innych dziedzinach nauki, technologii, inżynierii czy matematyki. Mimo że stanowią one 51 proc. populacji UE, tylko jedna na trzy osoby uzyskujące dyplom w dziedzinie STEM i jedna na pięć osób pracujących w sektorze teleinformatycznym to kobiety.

W obliczu tych wyzwań Unia Europejska postawiła sobie za cel, aby do 2030 roku 80 proc. jej mieszkańców posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe. W kontekście globalnej gospodarki opartej na wiedzy rozwój umiejętności cyfrowych jest kluczowy nie tylko dla osobistego rozwoju młodych ludzi, ale także dla konkurencyjności gospodarki europejskiej. Polska, podobnie jak inne kraje UE, stoi przed wyzwaniem poprawy kompetencji cyfrowych młodzieży, aby nie tylko dogonić, lecz wręcz przegonić i przewodzić w przyszłościowym sektorze technologii.