Konsekwencje nieopłacenia składek ZUS

Gorące tematy Finanse Podatki Zakupy Dołącz do dyskusji (161)
Konsekwencje nieopłacenia składek ZUS

Konsekwencje nieopłacenia składek ZUS mogą być niezwykle dotkliwe.

Co chwilę słyszymy o konieczności płacenia składek na ZUS, mimo że są tacy, którzy twierdzą, że w przyszłości, mimo opłacania składek nie mamy szans na emeryturę. Przedsiębiorcy są zobligowani do comiesięcznego uiszczania daniny. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie są konsekwencje nieopłacenia składek ZUS i jakie mogą ich dotknąć kary.

Konsekwencje nieopłacenia składek ZUS

Pamiętać warto o tym, że przedawnienie składek ZUS wynosi od 2012 roku 5 lat od daty ich wymagalności, za wcześniejsze składki okres ten wydłuża się jednak do 10 lat. Pamiętajcie jednak, że kary za niezapłacenie składek w terminie to zazwyczaj jedynie odsetki. ZUS nie ma obowiązku informowania o tym, że są one naliczane. Trzeba o nich pamiętać samemu! W sieci znajdują się kalkulatory przeliczające wysokość odsetek do zapłaty. Odsetek nie trzeba płacić, jeśli wynoszą mniej niż 8,70 zł.

Większy problem pojawia się w przypadku, gdy prócz samych danin na ZUS wpłacana jest składka na dobrowolną składkę chorobową. Jeśli opłata wpłynie po wyznaczonym terminie, to podatnik traci prawo do świadczeń. Nie otrzyma zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego. Przedsiębiorca traci je na trzy miesiące, pod warunkiem, że resztę składek wpłacał już w terminie.

Jeśli składki nie są wpłacone po terminie, a dodatkowo nie pojawią się kolejne wpłaty, to odsetki nie będą jedyną dolegliwością. ZUS naliczyć może karę w wysokości do 100 proc. zaległości. Kolejną możliwością ściągnięcia składki z podatnika może być postępowanie egzekucyjne, czyli przykładowo zajęcie rachunku bankowego, z którego pobrane zostaną zaległe składki.

Jest jednak małe ale, czyli art. 54 ustawy Prawo bankowe, który brzmi:

Art. 54. środki pieniężne na rachunkach bankowych wolne od zajęcia
Dz.U.2012.0.1376 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Oznacza to, że pewna kwota, niezależnie od wysokości zobowiązań powinna pozostać na koncie.

Kolejnym środkiem zaradczym, który może wykorzystać ZUS, jest hipoteka. Jej ustanowienie sprawi, że nie będzie można jej sprzedać, ani wziąć na nią kredytu.

Jeśli podatnik znajduje się w trudnej sytuacji, a zaległości, które na nim ciążą są wysokie, to może on zwrócić się do ZUS o rozłożenie ich na raty. Zazwyczaj wszelkie sprawy z tym związane są ustalane indywidualnie do każdego przypadku. Należy się także liczyć z faktem, że nie będą one darmowe, a instytucja ta doliczy sobie odpowiedni procent – opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, która to stawka obowiązuje w dniu podpisania umowy.

Nie warto kombinować przy płaceniu składek na ZUS. Konsekwencje nieopłacenia składek ZUS mogą okazać się dotkliwsze, niż się wydawało.

Jeśli masz problemy związane z urzędami państwowymi, podatkami, składkami, a także z wszelkimi innymi sprawami, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.