Wypłata jest zbyt wysoka? ZUS może ją zakwestionować…

Praca Dołącz do dyskusji (11)
Wypłata jest zbyt wysoka? ZUS może ją zakwestionować…

Jeśli okaże się, że pracodawca zapewnił pracownikowi zbyt wysokie wypłaty, to ZUS może je zakwestionować.

Pracodawca, zatrudniając pracownika, określa wysokość jego wypłaty. Albo jest to kwota określona z góry za wykonywanie działań na danym stanowisku, albo jest ona negocjowana z danym pracownikiem. W niektórych przypadkach może się jednak okazać, że jeśli na danym stanowisku pensja okaże się dla ZUSu zbyt wysoka, to może on ją zakwestionować!

Pisałem już o problemach, jakie mają ciężarne prowadzące działalność gospodarczą. Chodzi o niższe zasiłki niż ma to miejsce w przypadku kobiet zatrudnionych na etacie. Wiele kobiet zakładało działalność gospodarczą w celu „wyłudzenia” wyższego zasiłku po urodzeniu dziecka. Robiły to bezrobotne, gospodynie domowe, etc. ZUS zapowiedział kontrole podejrzanych działalności. Pisałem wtedy o hipotetycznej sytuacji, w której przedsiębiorca zatrudniłby kobietę tuż przed porodem na etacie na miesiąc i za ten miesiąc odprowadził za nią składkę ZUS, to mogłaby ona liczyć już w następnym miesiącu, po urodzeniu dziecka, na zasiłek liczony od kwoty ustalonej z tym pracodawcą.

Okazało się, że tak właśnie robi sporo kobiet! Znajdują one przedsiębiorcę, może to być choćby znajomy mający firmę, który zatrudnia je na fikcyjnym etacie. Zwykle też kobieta opłaca swoją pierwszą wypłatę i składki, a dzięki temu zyskuje zabezpieczenie finansowe na 12 miesięcy. Robią tak nie tylko ciężarne, ale także inne kobiety oraz mężczyźni.

Kombinacje bywają także inne. Słyszałem od znajomych przedsiębiorców o przypadkach, w których poszukiwali oni pracownika, a z wielu CV wybrali konkretne osoby. Po 1-3 miesiącach pracy osoby te przechodziły na L4 i już nie wracały do pracy. Przez takie działanie pracodawca miał zablokowany etat, a musiał na ich miejsce szukać nowych pracowników. Do tego osoby te ewidentnie naciągały ZUS na wypłatę świadczeń.

Wspomniani akapit wcześniej czasem przesadzają i za pracę na jakimś stanowisku „otrzymują” zbyt wysokie wypłaty, a potem od tych kwot obliczane są świadczenia, które po przejściu tych osób na L4 spadają na ZUS. ZUS, podobnie jak w przypadku kobiet zakładających działalność gospodarczą w celu wyłudzenia świadczeń, będzie sprawdzał i w razie odkrycia nieprawidłowości kwestionował zawarte między pracodawcą a pracownikiem umowy o pracę. Może tego dokonać na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

1. Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu.
2. Kontrola może obejmować w szczególności:
(..)
2) prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład;

Po zakwestionowaniu wysokości pensji na danym stanowisku w formie decyzji ZUS może wyznaczyć podstawę wymiaru składek albo podważyć wysokość podstawy do uzyskania przez daną osobę wymiaru zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego. Może też określić podstawę wymiaru składek, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia. Od decyzji ZUS można składać odwołania do sądu. Wygrać można tylko, jeśli okaże się, że pracodawca miał solidne podstawy do takiego, a nie innego określenia wysokości wynagrodzenia dla zatrudnianego pracownika.

W każdej sprawie, dotyczącej problemów związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem z pracy, zasiłkiem chorobowym lub macierzyńskim, orzeczeniami ZUS, a także wszelkimi innymi, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.