Kto obniży podatki, a kto zlikwiduje ZUS? Przedsiębiorco, koniecznie zobacz tę grafikę przed wyborami

Firma Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Kto obniży podatki, a kto zlikwiduje ZUS? Przedsiębiorco, koniecznie zobacz tę grafikę przed wyborami

W obecnej kampanii wyborczej, partie polityczne zdecydowanie zwracają uwagę na kwestie gospodarcze, starając się przekonać do siebie przedsiębiorców oraz pracowników. Obietnice dotyczą zarówno uproszczenia systemu podatkowego, jak i ułatwień w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Eksperci z firmy inFakt dokonali analizy i porównania propozycji sześciu głównych komitetów wyborczych. Poniżej prezentujemy zestawienie ich obietnic w kontekście podatków, rynku pracy i wsparcia dla przedsiębiorczości.

Prostsze i niższe podatki

Partie polityczne zgodnie podkreślają potrzebę reformy systemu podatkowego. Niemal wszystkie, poza Prawem i Sprawiedliwością, proponują obniżkę stawek VAT. Trzecia Droga chce zredukować stawki VAT z 23% do 20% i z 8% do 7%, natomiast Koalicja Obywatelska optuje za obniżką do 8% dla branży beauty i całkowitą zerówką dla transportu publicznego.

Konfederacja proponuje z kolei niższy VAT na wybrane towary, takie jak paliwo czy energia. W kwestii podatku dochodowego, najbardziej radykalne zmiany sugerują Bezpartyjni Samorządowcy, dążący do wprowadzenia zerowej stawki PIT. W ocenie ekspertów, proponowane rozwiązania mogą przynieść korzyści podatnikom, choć budżet państwa mógłby na tym stracić.

Wsparcie dla przedsiębiorczości

W ofertach wyborczych komitetów znalazło się wiele propozycji mających na celu wsparcie przedsiębiorczości. Partie proponują uproszczenie przepisów podatkowych, jak również możliwość czasowego zawieszenia płatności składek na ZUS. Przedsiębiorcy mogą liczyć także na propozycje redukcji biurokracji i uproszczenie procedur biznesowych, co ma na celu stworzenie przyjaznego środowiska dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Komitety wyborcze zwracają uwagę także na kwestie rynku pracy i świadczeń społecznych. Poprawa warunków zatrudnienia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, czy wprowadzenie progów podatkowych – to tylko niektóre z przedstawionych propozycji. Partie starają się również zwrócić uwagę na ważność świadczeń społecznych w kontekście poprawy warunków życia obywateli.

Zaledwie trzy dni przed wyborami, propozycje partii są dokładnie analizowane przez ekspertów oraz elektorat. Decyzje wyborcze Polaków mogą znacząco wpłynąć na kierunek, w jakim będzie zmierzała polska gospodarka w najbliższych latach. Ostateczne werdykty zostaną wydane w dniu wyborów, a ich rezultaty będą miały wpływ na życie zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników na terenie całego kraju.