Lekarza domagają się 15 miliardów złotych. Nie chodzi tylko o ich pensje

Państwo Zdrowie Dołącz do dyskusji
Lekarza domagają się 15 miliardów złotych. Nie chodzi tylko o ich pensje

29 sierpnia miało miejsce posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Jednym z najważniejszych tematów poruszonych podczas spotkania była kwestia finansowania polskiego systemu ochrony zdrowia w 2024 roku.

Przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców jednomyślnie opowiedzieli się za przekazaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dotacji w kwocie 15 mld zł, a także za rewizją wcześniejszych zmian wprowadzonych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Z analiz stanowiska wynika, że głównym celem jest zabezpieczenie odpowiednich środków na realizację postanowień dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sektora zdrowia oraz zapewnienie większej dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. W tej kwestii ważne jest również podkreślenie, że 50% wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia powinno być przeznaczane na realizację ustawy o wynagrodzeniach, a reszta na finansowanie innych kluczowych potrzeb systemu zdrowia.

Ważnym punktem jest również postulat wycofania zmian wprowadzonych w grudniu 2022 r., które przeniosły finansowanie niektórych dziedzin ochrony zdrowia bezpośrednio do NFZ. To ważne, aby zapewnić właściwe i przejrzyste finansowanie systemu zdrowia, gwarantując jednocześnie, że NFZ dysponuje odpowiednimi środkami na realizację swoich zadań.

Dotacja w wysokości 15 mld zł, o której mówią przedstawiciele Trójstronnego Zespołu, miałaby przede wszystkim zapewnić:

  1. Wzrost taryf w odpowiedzi na postanowienia ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników sektora zdrowia.
  2. Kompensację dla podmiotów leczniczych za nadwykonania w lecznictwie szpitalnym.
  3. Ograniczenie zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
  4. Zapewnienie środków na zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych z publicznych środków.

Przedstawiciele Trójstronnego Zespołu uważają, że te działania mogą pomóc w zniwelowaniu nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Jest to kluczowe w kontekście obecnych wyzwań demograficznych i rosnącego zapotrzebowania na usługi medyczne.

Pod stanowiskiem występują przedstawiciele zarówno pracowników, jak i pracodawców – od Forum Związków Zawodowych, przez NSZZ „Solidarność”, aż po Konfederację Lewiatan. Ich jednogłośna postawa świadczy o tym, jak istotne jest dla wszystkich stron poprawienie stanu polskiego systemu ochrony zdrowia.

W kontekście powyższych postulatów warto podkreślić, że prawidłowo funkcjonujący system zdrowia ma nie tylko bezpośredni wpływ na zdrowie i dobrobyt obywateli, ale też na stabilność i rozwój gospodarki. Inwestycje w zdrowie to inwestycje w przyszłość kraju.