Lodziarnia jedynie położyła paragon przed kontrolerem i dostała karę. To symbol patologii systemu podatkowego

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Lodziarnia jedynie położyła paragon przed kontrolerem i dostała karę. To symbol patologii systemu podatkowego

Polska lodziarnia została ukarana mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych za położenie paragonu na ladzie, co jest praktyką powszechną, jednak kara została ostatecznie uchylona przez Krajową Administrację Skarbową.

Wydaje się to dość kuriozalne, zwłaszcza w kontekście braku jasnych przepisów regulujących wręczanie paragonów konsumentom. Mandat dla lodziarni to kolejny po np. słynnej żarówce u mechanika przykład na to, jak bezduszność urzędników czy brak jasnych przepisów może prowadzić do sytuacji budzących instynktowny sprzeciw u ogółu obywateli.

Sprzedawcy w różnych punktach handlowych i gastronomicznych codziennie wręczają paragony, często kładąc je na ladzie, a wielu konsumentów odmawia ich przyjęcia. Z racji braku precyzyjnych regulacji w tym zakresie, praktyki te stały się podatne na subiektywną interpretację przez organy kontrolujące.

Czyli na widzimisię urzędników

Kwestionowanie przez organy podatkowe sposobu wręczania paragonów, który został jednak w Polsce usankcjonowany pewnym zwyczajem, może mieć długoterminowe skutki, podważając zaufanie podatników do systemu. Takie sytuacje są szczególnie problematyczne dla małych przedsiębiorców, którzy często są bardziej narażeni na konsekwencje wynikające z niejasnych lub nieprecyzyjnych przepisów, nie mogą sobie też pozwolić na „plecy” ze strony wielkich firm doradczych, które samą siłą swojej marki stanowią w Polsce wykładnię prawa.

Wypracowanie jednoznacznych i sensownych przepisów jest niezbędne w celu ochrony zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów przed arbitralnymi decyzjami. Mogłoby to również zmniejszyć liczbę nieuzasadnionych mandatów i konfliktów prawnych. Przykładowo, przepisy mogą jasno określać sposób, w jaki paragony powinny być wręczane, co zminimalizuje prawdopodobieństwo podobnych incydentów w przyszłości.

Taka sytuacja pokazuje również pewne niedoskonałości w systemie kontrolowania przestrzegania przepisów. Przypadki, gdy organy podatkowe wręczają mandaty za nieprecyzyjnie określone “przewinienia”, powinny być analizowane i adresowane, aby unikać naruszenia zasad kontroli i zachować zaufanie społeczne do organów państwowych.

Zdaniem Piotra Juszczyka, głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt, być może rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jednoznacznych wytycznych dotyczących wręczania paragonów, na przykład poprzez wręczanie ich wraz z torbami na zakupy lub innymi opakowaniami. Wtedy zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci mieliby jasność co do tego, co jest prawidłowym postępowaniem, a organy podatkowe mogłyby skoncentrować się na bardziej istotnych aspektach egzekwowania przepisów.