Monitoring GPS w samochodzie służbowym jest dozwolony, ale pod pewnymi warunkami

Moto Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Monitoring GPS w samochodzie służbowym jest dozwolony, ale pod pewnymi warunkami

Monitoring GPS jest zakładany w wielu służbowych samochodach, a coraz większa liczba pracodawców decyduje się na jego instalację w swoich pojazdach. Montowanie systemu GPS służy wielu celom, jednak czy zawsze może być on zakładany bez zważania na obowiązujące przepisy? Okazuje się, że nie. Montaż instalacji GPS musi odbywać się przede wszystkim z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika kierującego samochodem służbowym.

Montaż GPS w służbowym samochodzie nie zawsze jest zgodny z prawem

Pracodawca, który udostępnia samochód służbowy pracownikom do celów prywatnych, musi pamiętać o tym, że monitorowanie jego aktywności np. poprzez instalowanie w nim systemu GPS nie może odbywać się z naruszeniem dóbr osobistych. Dlatego to pracodawca powinien zadbać o to, aby monitoring GPS działał nie tylko w podstawowej funkcji śledzenia aktywności pojazdu, ale mógł mieć także inne, przydatne dla pracownika opcje.

Tryb prywatny lub wyłączanie modułu GPS podczas jazdy służbowym samochodem w czasie wolnym

Aby naruszanie dóbr osobistych pracownika nie było możliwe, pracodawca powinien zamontować w samochodzie służbowym taki system nawigacyjny, który umożliwia szybkie i łatwe wyłączenie go lub przełączenie w tryb prywatny. W takim wypadku to do pracownika będzie należeć pilnowanie, aby w odpowiednim momencie przestawić urządzenie na tego typu tryb lub dokonać jego całkowitego wyłączenia. Pracodawca powinien również zapewnić szkolenie pracownikowi, które będzie dotyczyć posługiwania się tego typu funkcjami urządzenia nawigującego.

O montażu monitoringu GPS w służbowym samochodzie, pracownik musi być za każdym razem poinformowany

Poinformowanie pracownika o zainstalowaniu monitoringu GPS dotyczy nie tylko sytuacji, w której porusza się on samochodem, który należy do firmy. W przypadku, gdy pracodawca ma zamiar zainstalować GPS w samochodzie, należącym do pracownika, musi uzyskać jego zgodę. Pracownik musi także potwierdzić na piśmie odbiór dokumentu, w którym pracodawca informuje go, jakie dane ma zamiar wykorzystywać (lub przez kogo będą one wykorzystywane), a także, do jakich celów mogą one zostać użyte.

Pracodawca jest zobowiązany także do przestrzegania terminów przechowywania monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny jest oprócz monitoringu GPS najczęściej wykorzystywany w samochodach służbowych. Dane pochodzące z tego źródła nie mogą być jednak przechowywane dłużej niż 3 miesiące. Również pozyskane dane osobowe powinny być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla celów ich przetwarzania.