Montaż lokalizatora GPS w aucie partnera jest możliwy, ale pod pewnymi warunkami

Prawo Prywatność i bezpieczeństwo Dołącz do dyskusji
Montaż lokalizatora GPS w aucie partnera jest możliwy, ale pod pewnymi warunkami

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że podejrzliwość w związku może prowadzić do wielu (nawet tragicznych) konsekwencji. Niektórzy partnerzy śledzą się wzajemnie, a także decydują się na montowanie różnych urządzeń w swoich samochodach. Mimo tego, że w wielu przypadkach takie postepowanie jest legalne, może także budzić wątpliwości natury prawnej. Montowanie samochodowych lokalizatorów GPS może być dokonywane samemu lub z pomocą detektywa.

Montowanie samochodowych lokalizatorów GPS może odbywać się w ramach usługi detektywistycznej

Niestety ustawa o usługach detektywistycznych jest napisana w taki sposób, że zostawia szerokie pole do niedomówień i problemów interpretacyjnych w sprawie montowania urządzeń GPS. Jednym z najważniejszych przepisów dotyczących pracy detektywów jest art. 7 Ustawy o usługach detektywistycznych.

Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

O możliwości wykorzystywania lokalizatorów GPS przez prywatnych detektywów wypowiedział się także Sad Najwyższy (II Ka 267/13).

Zainstalowanie w pojeździe osoby będącej przedmiotem zlecenia detektywistycznego urządzenia GPS związanego z obserwacją osoby pozostaje czynnością operacyjno-rozpoznawczą, przewidzianą w art. 7 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r., Nr 12, poz. 110 ze zm.), zastrzeżoną dla innych upoważnionych organów (np. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej).

Stanowisko SN nie było wydane jako uchwała, dlatego wiele sądów może brać ten wyrok pod uwagę, lecz nie musi tego robić.

A jak sprawa wygląda w przypadku montowania lokalizatorów GPS przez małżonków/partnerów?

Jednym z  kluczowych aspektów, na który musimy zwrócić uwagę jest to, do kogo należy samochód. Jeżeli właścicielem pojazdu jest mąż/żona, wtedy mogą oni założyć w nim lokalizator GPS bez żadnych przeszkód. Jednak bardzo ważne jest poinformowanie partnera o tym fakcie. Jeżeli tego nie zrobimy, może on pozwać nas o naruszenie dóbr osobistych.

Kluczowe jest także to, czy lokalizator GPS nie jest także urządzeniem nagrywającym dźwięk. Jeżeli tak, może zostać on zakwalifikowany jako podsłuch, co może wiązać się z jeszcze poważniejszymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 267 § 3 KK:

Nieuprawnione założenie i posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym, innym urządzeniem lub oprogramowaniem w celu uzyskania informacji, grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2.

Legalne montowanie lokalizatora GPS może dotyczyć np. osób starszych lub dzieci

Lokalizatory GPS to bardzo użyteczne urządzenia. Mogą legalnie pomóc nam w lokalizowaniu dzieci w obawie przed ich zgubieniem się. Dzięki małym lokalizatorom będziemy mogli uniknąć sytuacji, w których nasi starsi krewni nie będą w stanie odnaleźć drogi do domu. Legalne jest także monitorowanie za pomocą urządzeń GPS floty samochodów w firmach transportowych.