Nie masz pomysłu na firmę? Rób szkolenia, teraz każdy tak robi

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Nie masz pomysłu na firmę? Rób szkolenia, teraz każdy tak robi

partner-logo

W 2023 roku sektor szkoleń, eventów oraz konferencji w Polsce przeżywa okres dynamicznego wzrostu, co jest szczególnie widoczne w kontekście liczby nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych.

Analiza przeprowadzona przez Dun & Bradstreet Poland na zlecenie ClickMeeting wskazuje na zróżnicowaną kondycję finansową przedsiębiorstw w tej branży. Mimo dwubiegunowej sytuacji finansowej, liczba firm w sektorze wzrasta.

Wzrost liczby firm w branży eventowej

W Polsce liczba firm z branży eventów, targów i kongresów wzrosła do 5,5 tys. w 2023 roku z 5,2 tys. w 2022 roku i 4,9 tys. w 2020 roku. Około 40% tych przedsiębiorstw znajduje się w dobrej kondycji finansowej, choć – żeby było symetrycznie – dokładnie podobny odsetek pozostaje w słabej sytuacji finansowej. W 2023 roku zarejestrowano w Polsce 74 531 firm działających w branży konsultingowej, szkoleń i edukacji, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do 2022 roku, kiedy zarejestrowanych było 68 399 firm. Krótko mówiąc: Polacy ukochali sobie uczenie innych, oczywiście w ten stricte komercyjny sposób.

Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager w ClickMeeting, zauważa, że coraz więcej firm jest otwartych na przeznaczanie budżetów na organizację eventów i szkoleń. Ma to związek z rosnącą popularnością mniejszych wydarzeń organizowanych wewnątrz firm.

Nowe technologie wspierające branżę

Grzegorczyk podkreśla również rolę nowoczesnych narzędzi cyfrowych w realizacji wydarzeń. Platformy takie jak ClickMeeting umożliwiają automatyzację, zapisywanie oraz udostępnianie spotkań i webinarów, co zwiększa ich efektywność i dostępność. Rok 2020 przyniósł branży szkoleń i eventów kryzys związany z pandemią COVID-19, powodując spadek liczby działalności z 64 201 do 57 120. Jednak 2023 rok zaowocował wzrostem liczby firm o 6,1 tys. w porównaniu do poprzedniego roku.

Wnioski z analizy wskazują na rosnącą rolę sektora eventów, szkoleń i konferencji w polskiej gospodarce. Firmy coraz częściej inwestują w rozwój pracowników i nowe formy edukacji, wykorzystując do tego celu zaawansowane technologie. Ożywienie branży po pandemii COVID-19 świadczy o adaptacji do nowych warunków rynkowych i wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do prowadzenia działalności. Pomimo zróżnicowania sytuacji finansowej firm w sektorze, obserwuje się tendencję wzrostową, która może mieć znaczący wpływ na rozwój kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych.

Wnioski z badania są dość klarowne: jeśli potrafisz coś robić dobrze lub przynajmniej umiesz sprawiać takie wrażenie – sprzedawaj szkolenia. Jest spora konkurencja, ale jest też rynek.