„Cześć Aniu, nazywam się Wojtek i też mam 12 lat”. A wielu polskich rodziców się cieszy, że Ania nawiązuje nowe kontakty

Prywatność i bezpieczeństwo Rodzina Technologie Dołącz do dyskusji
„Cześć Aniu, nazywam się Wojtek i też mam 12 lat”. A wielu polskich rodziców się cieszy, że Ania nawiązuje nowe kontakty

Według świeżych danych od ClickMeeting, polskiego dostawcy platformy do wideokonferencji, bezpieczeństwo dzieci w internecie nie jest dla rodziców priorytetem. W przeprowadzonym badaniu tylko 48% respondentów stwierdziło, że zawsze dba o bezpieczeństwo swoich dzieci online. Metodami, którymi najczęściej korzystają, to edukacja na temat bezpieczeństwa w sieci (71%) oraz monitorowanie działalności dzieci w sieci (49%). 

Niemniej jednak, przekonanie rodziców o świadomości dzieci w zakresie cyberbezpieczeństwa jest dość wysokie. 54% badanych uważa, że ich dzieci mają odpowiednią wiedzę na ten temat. Kiedy chodzi o prywatność dzieci w sieci, tylko 43% ankietowanych deklaruje, że zawsze o nią dba. 48% przyznało, że stara się, ale nie zawsze jest to możliwe. Tylko niewielka część badanych (7%) powiedziała, że nie dba o to, bo nie wie jak, a 1% uważa, że to nie jest dla nich ważne.

Jeżeli rodzice zdecydują się na ochronę swoich dzieci w sieci, korzystają z różnych metod. Najczęściej edukują dzieci na temat cyberprzestępczości (71% respondentów), śledzą aktywność online swoich dzieci (49%) oraz zalecają nie publikowanie zdjęć dzieci w internecie (41%). Inne wymienione metody to zainstalowanie programów do kontroli rodzicielskiej na urządzeniach dzieci (34%), zakaz publikowania przez dzieci swoich zdjęć i filmów w sieci (31%) oraz instalacja programów antywirusowych (29%). Zaledwie 3% ankietowanych wybrało opcję „inne”.

Jak podkreśla Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting, dla dzieci cyberprzestrzeń jest naturalną częścią ich rzeczywistości i to na rodzicach spoczywa obowiązek nauki mądrego korzystania z Internetu i dbania o ich bezpieczeństwo w świecie online.

Większość rodziców (54%) uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń związanych z siecią, 36% uważa, że nie, a 11% przyznało, że nie wie. Rodzice (91%) są uważani za głównych odpowiedzialnych za edukację dzieci w kwestii bezpieczeństwa w sieci, chociaż 74% respondentów wskazało również szkołę jako ważne źródło wiedzy w tym zakresie. Tylko 14% wskazało rówieśników jako źródło informacji, a 1% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.