Część przedsiębiorców może płacić niższe składki ZUS, ale musi się pospieszyć. Jest też jeden problem

Firma Dołącz do dyskusji
Część przedsiębiorców może płacić niższe składki ZUS, ale musi się pospieszyć. Jest też jeden problem

Przedsiębiorcy, którzy osiągają stosunkowo małe przychody, mogą wnioskować o Mały ZUS Plus, dzięki któremu będą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich warunków i złożenie wniosku w terminie – a na to pozostało już mało czasu. Jest też jeszcze jeden problem – część przedsiębiorców może zostać pozbawiona prawa do skorzystania z ulgi, mimo spełniania warunków.

Wniosek o niższe składki ZUS. Przedsiębiorcy mogą starać się o Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. funkcjonuje Mały ZUS Plus. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł, mogą złożyć wniosek o korzystanie z ulgi, dzięki czemu będą płacić proporcjonalnie niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Warto przy tym pamiętać, że konieczne jest też spełnienie dodatkowych warunków – o Mały ZUS Plus mogą wnioskować wyłącznie przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają też osoby, które w ubiegłym roku rozliczały się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystały ze zwolnienia z podatku VAT. Należy też przypomnieć, że o Mały ZUS Plus nie mogą wnioskować przedsiębiorcy korzystający z możliwości płacenia preferencyjnych składek ZUS.

Z wnioskiem o skorzystanie z ulgi trzeba się jednak pospieszyć – przedsiębiorca może złożyć dokumenty jedynie do 31 stycznia. Sęk w tym, że część przedsiębiorców, mimo formalnego spełniania warunków, jest obecnie pozbawiona możliwości złożenia wniosku.

Kancelaria Premiera zareagowała na apele Rzecznika MŚP. Ministerstwo nie

O problemie części przedsiębiorców informowałam niedawno na łamach Bezprawnika. Chodzi o osoby prowadzące działalność, które korzystały z Małego ZUS-u Plus w latach 2019-2021. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca może korzystać z ulgi przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym wspomniani przedsiębiorcy powinni móc skorzystać z ulgi od 2024 r.; innego zdania jest jednak ZUS, a przedsiębiorcy nie mogą nawet złożyć stosownego wniosku przez PUE ZUS (pokazuje się im krytyczny błąd).

Działania w tej sprawie podjął Rzecznik MŚP; wystosował list do Kancelarii Premiera z prośbą o pilną interwencję (ze względu na fakt, że wniosek o Mały ZUS Plus można złożyć jedynie do 31 stycznia). I o ile Kancelaria Premiera już następnego dnia przekazała apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zaleceniem bezzwłocznego zajęcia się sprawą, o tyle resort nie podjął żadnych działań w tym zakresie. Tym samym wspomniana grupa przedsiębiorców trwa obecnie w zawieszeniu; Rzecznik MŚP doradza im złożenie wniosku listem poleconym lub w oddziale Zakładu (z potwierdzeniem odbioru). Informuje też, że jeśli taki przedsiębiorca otrzyma decyzję negatywną, to na wniosek przedsiębiorcy będzie wstępował do postępowań w tej sprawie przed sądami powszechnymi. Nie zmienia to jednak faktu, że lepiej by było, gdyby ministerstwo jak najszybciej zajęło stanowisko – i wyjaśniło z ZUS-em powstałą sytuację.