Nadchodzi „mały ZUS plus”. Niestety, nie każdy przedsiębiorca zyska na zmianach

Firma Prawo Dołącz do dyskusji (26)
Nadchodzi „mały ZUS plus”. Niestety, nie każdy przedsiębiorca zyska na zmianach

Nadchodzi kolejny rządowy „+”, wycelowany tym razem w przedsiębiorców, którym z reguły poczynania rządzących niezbyt się podobają. Mały ZUS plus to ułatwienie dla niektórych przedsiębiorców, zależne od osiąganego przychodu. Jak to będzie działać?

Mały ZUS plus

Jak wspomina serwis Prawo.pl, rząd niedawno przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Celem procedowanych zmian jest wprowadzenie kolejnego ułatwienia dla obywateli — tym razem przedsiębiorców — którym jest mały ZUS plus, będący rozszerzeniem funkcjonującego od początku 2019 roku małego ZUS-u.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, z obniżonych składek skorzystają ci, których przychód w 2019 r. nie przekroczy kwoty 120 000 zł. Pomysł jest z reguły pozytywnie odbierany, chociaż wskazuje się na konieczność waloryzacji kwoty przychodów, by była to wartość odzwierciedlająca stan faktyczny.

Można również odnieść wrażenie, że przyjęte (i nadchodzące) zmiany w prawie, które dotyczą przedsiębiorców, to swoista metoda na uciszenie negatywnych opinii, w związku z obawami o stan gospodarki zarówno światowej, jak i krajowej. W ogóle ówczesny stosunek państwa do przedsiębiorców jest dosyć oryginalny, czego dowodem są przecieki o powrocie do przeprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy.

A co o zmianach w prawie sądzą eksperci?

Głos ekspertów

Jak wskazuje przywołana przez serwis Prawo.pl Krystyna Siemienkwicz — ekspert Pracodawców RP —, mały ZUS plus jest rozwiązaniem korzystnym, bo po prostu zmniejszy obciążenia mikro i małych przedsiębiorców. Ponadto

pozwoli na obniżenie składek przedsiębiorców już korzystających z „małego ZUS-u”,  a także poszerzy grupę firm płacących niższe składki.

Przedsiębiorca, który uzyskuje miesięcznie 2500 złotych, wybierając mały ZUS plus, zamiast małego ZUS-u, zyska aż 445 złotych, co rocznie daje łączną kwotę oszczędności na poziomie przeszło 5000 złotych.

Zainteresowanie takim rozwiązaniem jest widoczne, a chęć opłacenia składek liczonych bezpośrednio od dochodu zgłosiło ponad 180 000 przedsiębiorców. Na zasygnalizowanie chęci skorzystania z małego ZUS-u plus, przedsiębiorcy mają czas — zgodnie z przepisami — do 31 stycznia 2020 roku.

Dobry pomysł?

Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego, w rozmowie z serwisem Prawo.pl, wskazuje, iż możliwości skorzystania z małego ZUS plus nie są jednak dostępne dla wszystkich. Warunek nieprzekraczalności przychodu (nie dochodu) w wysokości 120 000 złotych nie jest zadowalający, bo w ramach niektórych branży zarobek — mimo obracania dużymi pieniędzmi — nie jest wcale duży.

Jak zaznacza:

Dotyczy to,  np. wielu działalności rzemieślniczych, które charakteryzują się tym, że w skład  usługi wchodzi  na ogół materiał i łatwo jest przekroczyć limit 120 tysięcznego przychodu. Te osoby nie będą mogły skorzystać  z tych rozwiązań. […]

Związek Rzemiosła Polskiego, jak każda rozsądna instytucja komentująca legislację ówczesnej władzy, wskazuje na konieczność podjęcia szerszej dyskusji nad zmianami w prawie, co pozwoliłoby na to, aby uchwalane w przyszłości przepisy (na przykład nowelizujące) były efektem wielopłaszczyznowych konsultacji, a nie błyskawicznego działania jednej grupy.