Unia chce jeszcze bardziej pozmieniać sposób w jaki robimy zakupy w sieci – nowe prawa konsumentów na horyzoncie

Zakupy Dołącz do dyskusji (58)
Unia chce jeszcze bardziej pozmieniać sposób w jaki robimy zakupy w sieci – nowe prawa konsumentów na horyzoncie

Komisja Europejska pracuje nad zmianami w prawie konsumencki. Pod hasłem „Nowy ład dla konsumentów” kryje się szereg zmian, które z założenia mają poprawić nam – konsumentom życie. Nowe prawa konsumentów to na razie tylko zapowiedź, ale już dziś państwa członkowskie mogą zgłaszać swoje uwagi. 

Nowe prawa konsumentów

Nowelizacje w prawie dla konsumentów mają odpowiadać na zmiany, jakie nieustanie dokonują się na rynku. Mają one dotyczyć głównie transakcji i zakupów dokonywanych cyfrowo oraz rozszerzać i ułatwiać możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Głównym założeniem wprowadzanych zmian jest zwiększenie ochrony konsumentów w sieci. Komisja Europejska przewiduje stworzenie pakietu, który miałby obejmować różne obszary prawa konsumentów.

Pierwszym jego elementem byłoby wprowadzenie, tzw. powództwa przedstawicielskiego. Z założenia takie powództwo mógłby wytoczyć wykwalifikowany podmiot w imieniu konsumentów. Wykwalifikowanym podmiotem mogłyby być np. organizacje konsumenckie. W wyniku ich interwencji sąd lub organ administracji publicznej mógłby wydać nakaz zaprzestania szkodliwych praktyk. Podmioty mogłyby również w imieniu konsumentów negocjować porozumienia. Ich działania dotyczyłyby szeregu dziedzin, od usług finansowych, energetykę, telekomunikację, po transport.

Nieuczciwe praktyki

Nowy ład tworzony przez Komisję Europejską przewidywałby również zmiany w dotychczasowych rozporządzenia dotyczących nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, cenach produktów, nieuczciwych praktykach handlowych oraz prawach konsumenta. Dyrektywa o nazwie „Omnibus” zapewniałaby większą przejrzystość zakupów w sieci. Konsument jeszcze przed zawarciem umowy byłby informowany, czy kupuje u przedsiębiorcy. Portal musiałby informować o kryteriach pozycjonowania ofert. W tym również o tym, czy sprzedawca zapłacił za umieszczenie swojej oferty na konkretnym miejscu wyszukiwania.

Zmiany mają ukrócić również agresywny marketing w tym sprzedaż na pokazach i w domach konsumentów. A także uregulować kwestię cyfrowych usług bezpłatnych, w ramach których konsumenci często oddają swoje dane. Usługi mają być traktowane w taki sam sposób jak usługi płatne, a konsument ma zyskać 14-dniowe prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

Pewnym pokłosiem ostatnich badań na temat jakości produktów w Polsce i w Niemczech jest również chęć podjęcia walki z tzw. podwójnymi standardami produktów. Wprowadzanie na rynek UE produktów, których skład byłby różny w zależności od kraju, ma być uznane za wprowadzanie klientów w błąd.