Koniecznie pamiętaj, żeby w umowie znalazł się numer PESEL. Oto powody

Firma Prawo Dołącz do dyskusji
Koniecznie pamiętaj, żeby w umowie znalazł się numer PESEL. Oto powody

Nie seria i numer dowodu osobistego, a numer PESEL w umowie jest kluczową informacją, o której powinna pamiętać każda ze stron umowy. Tylko ten numer pozwala bowiem na jednoznaczne zidentyfikowanie danej osoby. Zadbanie o jego umieszczenie w każdej umowie może znacznie ułatwić ewentualne dochodzenie swoich roszczeń przed sądem. Kołem ratunkowym może być zwrócenie się do gminy.

Seria i numer dowodu to za mało. Zadbaj o numer PESEL w umowie

Od wielu już lat niepisaną zasadą dotyczącą oznaczenia stron w umowach zawieranych zwłaszcza pomiędzy osobami fizycznymi jest wpisywanie serii i numerów dowodów osobistych. Tego typu praktyki są powszechnie stosowane niezależnie od rodzaju umowy i osób do niej przystępujących. Zdarzają się bowiem zarówno w umowach dotyczących świadczeń pieniężnych, a więc na przykład przy pożyczkach, jak i niepieniężnych, a więc chociażby przy najmie.

Część społeczeństwa żyje w błędnym przeświadczeniu, że w przypadku jakichkolwiek kłopotów z wywiązaniem się ze zobowiązania przez drugą stronę, dane identyfikujące dowód wystarczą im do skutecznej egzekucji. Nic bardziej mylnego. Seria i numer dowodu identyfikują dokument. Podstawową informacją na temat drugiej strony umowy powinien być numer PESEL. Tylko dzięki niemu ustalimy bowiem wszystkie niezbędne dane konkretnej osoby.

Dlaczego jest to tak istotne? Otóż szczegółowych danych dotyczących dłużnika, czy też najemcy zwykle potrzebujemy dopiero w momencie, gdy nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków. Po bezskutecznych próbach rozmów i wezwań nie pozostaje nic innego jak tylko dochodzenie swoich racji w sądzie. To właśnie na tym etapie PESEL może okazać się niezbędny.

PESEL ułatwia poszukiwania nierzetelnych kontrahentów

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego w obecnym brzmieniu nie wymagają od powoda wskazywania w pozwie albo wniosku inicjujących postępowanie numeru PESEL drugiej strony. W praktyce jego znajomość może jednak ułatwić życie. Nie tak rzadko okazuje się bowiem, że podany w umowie adres zamieszkania naszego przeciwnika jest nieaktualny bądź po prostu błędny. To wywołuje spore problemy w związku z koniecznością doręczenia pozwanemu pierwszego pisma w sprawie.

W tego typu sytuacjach sąd zobowiązuje powoda do wskazania doręczenia pozwu, a niekiedy i nakazu zapłaty przez komornika. Skoro przesyłka pocztowa wróciła nie podjęta w terminie, to rzadko kiedy próba doręczenia przez komornika korespondencji na adres wskazany w pozwie jest skuteczna. I tu zaczynają się schody. Komornik może bowiem co prawda próbować ustalić inne miejsce zamieszkania pozwanego, ale będzie chciał zyskać od wierzyciela więcej informacji. Podstawową jest właśnie numer PESEL – bez niego przeszukanie wielu baz danych jest bardzo trudne, a efekty mizerne. Tym samym brak PESEL-u może uniemożliwić odzyskanie należnych środków.

Po wytoczeniu skutecznym wytoczeniu powództwa, a więc doręczeniu pozwu stronie przeciwnej, jest nieco łatwiej. Jeżeli wierzyciel do tego momentu nie dysponuje numerem PESEL, zgodnie z przepisami sąd z urzędu będzie zobowiązany do jego ustalenia. Celem takich regulacji jest uniknięcie pomyłki w postaci prowadzenia postępowania przeciwko niewłaściwej osobie. Dzięki temu, w przypadku wygranej sprawy, wierzyciel dysponuje już danymi pozwalającymi na dokładną identyfikację osoby, przeciwko której będzie zapewne wszczynał egzekucję.

A co jeśli nie mam numeru PESEL? Istnieją metody na jego ustalenie

Choć ustalenie numeru PESEL już na etapie zawierania umowy może ułatwić późniejsze dochodzenie swoich praw, to istnieją rozwiązania, które pozwalają wierzycielowi na jego zdobycie na późniejszym etapie. Pozostając przy kwestii związanej z serią i numerem dowodu osobistego, dane te umożliwiają wystąpienie z wnioskiem o udostępnienie informacji z Rejestru Dowodów Osobistych.

Wykazując interes prawny, którym może być chociażby chęć dochodzenia roszczeń przed sądem, czy wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Zadłużonych, istnieje duża szansa na uzyskanie numeru PESEL interesującej nas osoby. Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy po uiszczeniu opłaty w wysokości 31 złotych.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie bezpośrednio z funkcjonującej bazy PESEL. Posiadając inne dane dłużnika jak chociażby miejsce jego zamieszkania lub datę urodzenia, urzędnicy mogą wskazać nam przypisany do tej osoby PESEL. Podobnie jak w przypadku Rejestru Dowodów Osobistych, wnioskodawca musi uiścić opłatę i wykazać się interesem prawnym.

Próby zdobycia numeru PESEL na etapie dochodzenia roszczeń wiążą się więc z dodatkowymi czynnościami, opłatami i czasem oczekiwania. Zdecydowanie korzystniej jest zatem zadbać o jego pozyskanie już przy rozpoczęciu współpracy z drugą stroną umowy. Powyższe uwagi nie oznaczają jednocześnie, że sprawdzenie danych zawartych w dowodzie osobistym jest zbędne. Tylko w ten sposób do minimum ograniczymy bowiem ryzyko zawarcia umowy z osobą posługującą się cudzą tożsamością.