Tarcza 4.0 to bat na pracowników. Nowe przepisy wprowadzają obcięcie pensji pracowników o połowę przez rok

Gorące tematy Firma Praca Dołącz do dyskusji (684)
Tarcza 4.0 to bat na pracowników. Nowe przepisy wprowadzają obcięcie pensji pracowników o połowę przez rok

Tarcza 4.0 wprowadza obcięcie pensji pracowników nawet przez rok o połowę. Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika obniżyć jego wymiar czasu pracy. Te kontrowersyjne zapisy mają pomóc przedsiębiorcom w obniżeniu kosztów pracy. To kolejne niekorzystne zmiany dla pracowników. 

Tarcza przewiduje obcięcie pensji pracowników nawet na rok

Przedsiębiorcy, u których wystąpił znaczny wzrost kosztów zatrudnienia będą mogli wprowadzić przestój ekonomiczny. Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy jest to okres niewykonywania pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Może to być sytuacja, gdy właściciel restauracji nie otworzył ponownie lokalu, pomimo poluzowania obostrzeń. Obecnie przepisy mówią, że pracownikowi za czas przestoju należy się wynagrodzenie w wysokości jego stawki, czy to miesięcznej, czy to godzinowej. W sytuacji gdy stawka taka nie jest określona, to wynagrodzenie stanowi 60% miesięcznego wynagrodzenia. Tak obliczone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Przypominamy, że w 2020 roku jest to 2 600 zł brutto.

Nowa tarcza wprowadza bardziej drastyczne obcięcie pensji pracowników

Zgodnie z nowymi zapisami przedsiębiorca po konsultacji z przedstawicielami załogi będzie mógł wprowadzić przestój wraz z ograniczeniem pensji pracownika o połowę. Będzie mógł również obniżyć wymiar czasu pracy o 20% przez 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń. Zarówno w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 % oraz w przypadku obniżenia wynagrodzenia o połowę – pensja pracownika nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Oczywiście rozwiązania, które określa tarcza finansowa występują w kodeksie pracy już teraz. Przy czym do kodeksowych rozwiązań konieczne jest porozumienie pracownika i pracodawcy lub wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Nowe przepisy umożliwiają wprowadzenie zmian bez zgody pracownika.

Tarcza 4.0 warunkuje obcięcie pensji pracowników od wzrostu obciążenia kosztami wynagrodzeń

Tarcza wskazuje w jaki sposób będzie obliczany wzrost obciążenia. Będzie o nim mowa w sytuacji, gdy iloraz funduszu wynagrodzeń z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów i usług będzie wyższy niż w miesiącu bazowym. Kwoty mają pochodzić z miesiąca dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę, a przypadającego po 1 marca 2020 r. Otrzymany iloraz będzie porównany z ilorazem z miesiąca poprzedzającego wprowadzenie przestoju. Jeżeli wzrośnie o co najmniej 5 procent to wtedy występuje znaczny wzrost obciążenia.

Ustawodawca chce jednak ograniczyć możliwość korzystania z tych skrajnie niekorzystnych rozwiązań. Żeby pracodawca mógł zastosować to rozwiązanie udział wynagrodzeń pracowników w przychodach nie może być niższy niż 30%.

Oprócz tych zapisów tarcza 4.0 zmienia świadczenie postojowe. Dzięki temu znacząco zwiększy się krąg objętych wsparciem. Dodatkowo wprowadza możliwość ubiegania się o dofinansowanie pensji pracowników.

Nie przegap nowych informacji. Obserwuj Bezprawnika w Google News