Fiskus potwierdza wcześniejsze domysły przedsiębiorców. Chodzi o samochody poleasingowe

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Fiskus potwierdza wcześniejsze domysły przedsiębiorców. Chodzi o samochody poleasingowe

Fiskus wydał interpretację podatkową, z której mogą ucieszyć się przedsiębiorcy planujący wykupić samochód z leasingu. Okazuje się, że jeśli później samochód zostanie przekazany w darowiźnie, przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku dochodowego.

Darowizna samochodu poleasingowego bez podatku

Zgodnie z obecnymi przepisami, samochód wykupiony z leasingu, również na cele prywatne, można sprzedać bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, jednak dopiero po upływie 6 lat. Okazuje się jednak, że już darowizna samochodu poleasingowego nie wiąże się z takim obowiązkiem. Tak wynika z niedawnej interpretacji fiskusa.

O interpretację wystąpił wspólnik działający w spółce cywilnej; wspólników jest trzech, a ich udziały są równe. W 2018 r. spółka zawarła umowę leasingową na trzy samochody osobowe, które następnie były wykorzystywane w działalności i trafiły do majątku firmy. Pojazdy zostały wykupione z leasingu pod koniec 2022 r. Auta nie były wcześniej wprowadzane do ewidencji środków trwałych firmy i po zakończeniu leasingu nie rozliczano ich w kosztach.

Poźniej, na mocy uchwały wspólników, auta wycofano z majątku spółki, a pojazdy zostały przekazane na cele prywatne wspólników. Jeden z nich postanowił jednak przekazać nabyty w ten sposób samochód w darowiźnie, w związku z czym zwrócił się do fiskusa o wydanie interpretacji i potwierdzenie, że w takim przypadku zapłata podatku dochodowego (mimo, że nie minęło 6 lat od wykupu) nie będzie konieczna.

Fiskus przychylił się do argumentacji podatnika. Z przepisów wynika bowiem, że darowizna jest jednostronnym, nieodpłatnym świadczeniem – co oznacza, że darczyńca nie otrzymuje w zamian żadnych świadczeń pieniężnych, co z kolei oznacza, że nie stwierdza się także przychodu – i tym samym konieczności zapłaty podatku dochodowego. Tym samym przedsiębiorca może bez przeszkód przekazać posiadany samochód wykupiony z leasingu na podstawie umowy darowizny i nie będzie obciążony koniecznością zapłaty PIT.

Obdarowany powinien pamiętać o konieczności dopełnienia formalności

O ile jednak przedsiębiorca nie będzie obciążony koniecznością zapłaty podatku dochodowego, o tyle inaczej może być w przypadku obdarowanego. Wiele zależy od tego, do której grupy podatkowej się kwalifikuje, a także jaką wartość ma samochód. Obdarowany należący do zerowej grupy podatkowej (mowa o najbliższych członkach rodziny, czyli małżonku, zstępnych, wstępnych, rodzeństwu, ojczymie i macosze) nie będzie musiał płacić podatku niezależnie od wartości auta, jednak powinien pamiętać o dopełnieniu odpowiednich formalności względem US (czyli zgłoszeniu darowizny).