OC i AC po zakupie samochodu

Moto Dołącz do dyskusji
OC i AC po zakupie samochodu

Kupując samochód, pyta się zwykle o ważność ubezpieczenia OC oraz przeglądu technicznego. Nie pytamy o ważność ubezpieczenia Autocasco, ponieważ to zwykle wygasa w momencie zakupu pojazdu. Jeżeli chcemy korzystać z dalszej ochrony, musimy zawrzeć nową umowę. Dlaczego zatem jedno ubezpieczenie wciąż trwa i wygasa? Wynika to z faktu, że OC i AC (Autocasco) to dwa zupełnie różne ubezpieczenia, z których tylko jedno podlega surowym rygorom prawnym.

OC i AC – te dwa ubezpieczenia są zupełnie różne, choć dotyczą tego samego pojazdu

Należy zacząć od tego, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Nie możemy jeździć bez ważnej Policy OC (to znaczy – technicznie możemy, jednak wiąże się to ze sporym ryzykiem i wysokimi karami finansowymi), ponieważ zgodnie z przepisami prawa, każdy samochód podlega obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej. Tak więc ubezpieczenie OC jest przywiązane do danego samochodu, zawiera się go zwykle na rok i w tym czasie kierujący pojazdem podlega ochronie – poza nielicznymi wyjątkami (na przykład jazda po pijanemu), w razie spowodowania szkody, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Autocasco, czyli popularne AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W związku z tym nie podlega aż tak surowym rygorom prawnym, jak ubezpieczenie OC. Może być zawarte na określony czas, jednak jeżeli nie chcemy wydawać dodatkowych pieniędzy, jazda bez AC nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Polisa ta daje jednak poczucie bezpieczeństwa, ponieważ w przypadku zniszczenia samochodu, czy kradzieży, zwykle dostajemy od ubezpieczyciela pieniądze, mające nam wyrównać naszą stratę.

Polisa OC wciąż obowiązuje, AC zwykle wygasa

Kupując samochód należy pamiętać o tym, że o ile polisa ubezpieczenia OC wciąż obowiązuje (aż do ostatniego dnia jej umownej ważności), to AC zwykle wygasa. Oczywiście, ubezpieczyciel z OC może zwrócić się do nowego właściciela pojazdu o dopłacenie do polisy, ponieważ ten przedstawia sobą wyższe ryzyko wystąpienia szkody, w związku z czym wycena dla innego kierowcy jest już nieprawidłowa (jest to jednak stosunkowo rzadką praktyką – to możliwość, a nie obowiązek ubezpieczyciela). Jednak w przypadku wystąpienia szkody OC i tak obowiązuje i nic tego nie zmieni.

Ubezpieczenie Autocasco, jako ubezpieczenie fakultatywne nie podlega takim rygorom. Tak więc bardzo dużo zależy tutaj od konstrukcji umowy (w przypadku OC umowa również jest podpisywana, jednak kluczowe kwestie dotyczące ubezpieczenia są uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu. Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Dlatego ubezpieczyciele AC zwykle korzystają z możliwości, jaką jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia z dniem sprzedaży pojazdu, ponieważ mają w tym zakresie mniej ograniczeń, a takie działanie zwykle jest korzystne ze względu na potencjalny wzrost ryzyka ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji kupującemu pozostaje nic innego jak zawarcie nowej umowy ubezpieczenia AC lub dalsze korzystanie z pojazdu bez dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.

Jakie możliwości ma nabywca samochodu?

Nowy właściciel samochodu może czekać na ruch ze strony ubezpieczyciela lub podjąć samodzielne działania, dążące do uregulowania kwestii ubezpieczenia AC samochodu. Przede wszystkim, może uprzedzić ruch ubezpieczyciela i samodzielnie wypowiedzieć umowę AC (w momencie zakupu pojazdu staje się osobą upoważnioną do takiego działania). W takiej sytuacji można albo zupełnie zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia, albo zawrzeć nową umowę, z wybranym zakładem ubezpieczeniowym.

Czasem jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy OC w pakiecie z AC. W takiej sytuacji można więc wypowiedzieć obie polisy i zawrzeć nowe – jest to o tyle wygodne, że nie trzeba pamiętać, że na przykład w kwietniu musimy zainteresować się kwestią OC, a termin AC kończy nam się w lipcu. Tak więc po zakupie pojazdu należy dobrze przemyśleć kwestie ubezpieczenia i zadbać o to, żeby mieć wszystkie wymagane przez prawo oraz pożądane przez nas pakiety ochronne.