Osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie na założenie firmy. Są jednak pewne warunki

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie na założenie firmy. Są jednak pewne warunki

Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie zakładania działalności gospodarczej do tej pory pozostawiało wiele do życzenia, jednak obecnie mogą oni liczyć na dofinansowanie z PFRON. Aby je uzyskać, trzeba spełnić jednak kilka warunków. Dzięki otrzymaniu dotacji osoba niepełnosprawna będzie mogła dużo łatwiej przygotować się do kariery przedsiębiorcy. Warto pamiętać, że kwota dotacji w tym wypadku może wynieść nawet kilkaset tys. zł.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać pod pewnymi warunkami

Aby otrzymać dotację, osoba niepełnosprawna musi zdecydować się, przez jaki okres ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą. W tym przypadku istnieją dwie opcje:

  • minimum 12 miesięcy – wysokość dotacji wyniesie nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
  • co najmniej  na 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba chcąca otrzymać dofinansowanie musi złożyć wniosek do urzędu pracy w swoim mieście lub powiecie. Aby dotacja mogła zostać przyznana, osoba niepełnosprawna nie może przerwać prowadzenia działalności po zobowiązaniu się do prowadzenia jej przez 12 lub 24 miesiące.

Rozpatrywanie wniosku będzie zależeć także od urzędników, którzy będą zwracać uwagę na kilka aspektów

Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie zależeć przede wszystkim od oceny przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia. Urzędnicy będą weryfikować, czy biznes ma szansę powodzenia i nie będzie przynosił strat. Pod uwagę brana będzie także wysokość środków własnych, którymi dysponuje osoba niepełnosprawna otwierająca działalność gospodarczą. Urzędnicy wezmą także pod lupę uprawnienia i kwalifikacje osoby ubiegającej się o dotację. Przeprowadzona zostanie także kalkulacja wydatków, jakie mają być przeznaczone na uruchomienie działalności.

System dotacji PFRON znajdował się swego czasu pod lupą NIK

Pomimo tego, że wsparcie dla osób niepełnosprawnych, chcących otworzyć działalność gospodarczą jest bardzo ważne, Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę między innymi na złe działanie  systemu przydzielania dotacji, a także skupianie się starostwa na progach efektywnościowych. Skutkiem takiego działania było często zaniechanie dofinansowania najtrudniejszych grup i skupianie swojej uwagi na tych przypadkach, w których aktywizacja może przebiec dużo łatwiej.

Wielu ekspertów zwracało także uwagę na potrzebę bardziej kompleksowego działania i większej roli urzędów pracy w tym zadaniu. Duża część prawników sugerowała niedawno rządzącym nadanie urzędom większej liczby realnych narzędzi, które mogą przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zwracali oni także uwagę na konieczność nakierowania działań inkubatorów przedsiębiorczości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które chcą założyć firmę.