Nawet kilkaset tysięcy złotych dotacji dla twojej firmy. Te wnioski warto złożyć w tym roku

Firma Dołącz do dyskusji
Nawet kilkaset tysięcy złotych dotacji dla twojej firmy. Te wnioski warto złożyć w tym roku

partner-logo

Również w 2024 roku polskie firmy mogą szukać dodatkowego finansowania na swoje innowacyjne projekty. Warto zwrócić uwagę na dotacje dla firm 2024, zarówno te organizowane na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jednym z głównych instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw jest ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Dodatkowo, na scenie europejskiej, warto przyjrzeć się programom oferowanym przez European Innovation Council.

Dotacje dla firm 2024. Ścieżka SMART w FENG

Konkursy w ramach FENG są jednymi z najbardziej atrakcyjnych propozycji dotacyjnych dla projektów badawczo-rozwojowych. Charakteryzują się wysoką intensywnością wsparcia finansowego, a maksymalna wartość projektu może sięgnąć nawet 35 milionów euro. W 2024 roku przewidziane są aż 4 nabory wniosków, co stanowi znaczącą szansę dla firm poszukujących finansowania na swoje działania.

Pierwszy z planowanych naborów będzie skierowany do MŚP aplikujących samodzielnie. Przewidziano na ten cel budżet w wysokości ponad 2 miliardy złotych. Wnioski będzie można składać od 27 czerwca 2024 roku do 24 października 2024 roku. Ponadto, istnieje osobny nabór dla MŚP z projektami na rzecz dostępności, z budżetem w wysokości 222 milionów złotych.

W tym samym okresie odbędą się także dwa konkursy adresowane do dużych przedsiębiorstw. Dla nich przewidziano alokację w wysokości prawie 900 milionów złotych, z czego część przeznaczona będzie na projekty związane z dostępnością.

Eksperci zauważają, że konkurencja w ramach ścieżki SMART jest bardzo wysoka, dlatego kluczowe jest przygotowanie wysokiej jakości wniosków, spełniających wszystkie kryteria i wymagania selekcyjne.

– Ścieżka SMART w 2023 roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła kilkukrotnie dostępne w konkursach budżety. W naborach zaplanowanych na 2024 rok również należy się spodziewać wysokiej konkurencyjności, co oznacza, że aby mieć szansę na pozyskanie środków, wnioski muszą być na bardzo wysokim poziomie – wyjaśnia Szymon Łokaj, Partner w Innology, firmie która wspiera podmioty działające w obszarze B+R, w tym spółki deep-tech, w aplikowaniu o fundusze unijne na badania, rozwój i innowacje – W przypadku modułu B+R, o sukcesie decydować będzie, jak w konkursach w 2023 roku, spełnienie kryteriów obligatoryjnych i modułowych – precyzuje.

European Innovation Council (EIC)

Poza programami krajowymi, polskie firmy, szczególnie te z sektora deep-tech, mogą znaleźć interesujące możliwości finansowania w ramach EIC. Jest to program skierowany do wsparcia najbardziej obiecujących europejskich innowatorów w realizacji przełomowych projektów. Oferuje różnorodne narzędzia finansowania, dostosowane do różnych etapów rozwoju projektów.

Jednym z tych narzędzi jest program Pathfinder, który koncentruje się na projektach wczesnych badań naukowych. Celem tego programu jest udowodnienie zasad i walidacja podstaw naukowych przełomowych technologii. Termin składania wniosków w ramach tego programu upływa 7 marca 2024 roku.

Kolejnym narzędziem jest program Transition, skierowany do projektów rozwijających technologie na bazie wcześniejszych rezultatów projektów, takich jak Pathfinder. Termin składania wniosków w ramach tego programu upływa 18 września 2024 roku.

Program Accelerator to kolejna propozycja EIC, skupiająca się na projektach rozwoju przełomowych technologii do momentu wprowadzenia ich na rynek. W puli środków przeznaczonych na ten cel dostępnych jest 375 milionów euro.

Dotacje krajowe w Agencji Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych (ABM) planuje ogłoszenie pięciu konkursów dotacyjnych, których łączna alokacja wyniesie dwa miliardy złotych. Dla projektów komercyjnych w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych, przewidziano budżet w wysokości 300 milionów złotych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach tych konkursów będą mogli składać podmioty zainteresowane rozwojem innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Oferta programów dotacyjnych dostępnych dla firm w 2024 roku jest bardzo szeroka i różnorodna. Zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, istnieją możliwości pozyskania znaczących środków na rozwój innowacyjnych projektów. Kluczowym elementem sukcesu jest jednak profesjonalne przygotowanie wniosków, spełniających wszystkie kryteria i oczekiwania organizatorów konkursów. Dlatego też warto już teraz zacząć przygotowania i śledzić kolejne terminy naborów wniosków.