Oświadczenia majątkowe komorników będą jawne – dowiesz się, ile na nas zarobili

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (33)
Oświadczenia majątkowe komorników będą jawne – dowiesz się, ile na nas zarobili

Oświadczenia majątkowe komorników będą jawne – taki zapis zawiera projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Oznacza to, że będzie można poznać majątek kolejnej grupy zawodowej, po prokuratorach i sędziach. Trzeba przyznać, że rząd w dbaniu o transparentność dochodów funkcjonariuszy publicznych jest konsekwentny.

O „reformie komorniczej’ mówi się od dłuższego czasu. Ba, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki uznał nową ustawę za sukces obecnego rządu – mimo, że na obchody pierwszej rocznicy gabinetu premier Beaty Szydło projekt krążył jedynie po ministerialnych korytarzach:

Niewątpliwie faktem jest, że w ostatnim czasie nie miał miejsce żaden „skandal typu «ciągnik»„. Projekt nowej ustawy komorniczej mimo to się pojawił, i 24 listopada został skierowany do konsultacji publicznych. Jednym z nowych rozwiązań (a jest ich sporo, bo zmianie ulegnie cały system egzekucji sądowej – czemu poświęcimy na Bezprawniku osobny tekst) jest to, że

oświadczenia majątkowe komorników będą jawne

Zgodnie z proponowanym przepisem:

Komornik jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o dochodach osiągniętych z działalności prowadzonej kancelarii,  dochodach uzyskanych z innych źródeł i ich wysokości, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.

Oświadczenia majątkowe komorników będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, po dokonaniu odpowiedniej anonimizacji. Oznacza to, że – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku innych zawodów – w publicznie dostępnym oświadczeniu nie będą zawarte dane adresowe nieruchomości, jak również dane umożliwiające identyfikację ruchomości (np. numer rejestracyjny samochodu).

Z pewnością części komorników taka zmiana nie przypadnie do gustu – podobnie jak w przypadku sędziów. Zbigniew Ziobro tak tłumaczy konieczność proponowanych zmian:

Chcę przywrócić szacunek i społeczne zaufanie do zawodu komornika, a jednocześnie zagwarantować, że należności wierzycieli będą egzekwowane przy poszanowaniu praw i godności dłużników. Dziś nie zawsze wszyscy komornicy działają w pełni profesjonalnie, przestrzegając standardów. Dlatego zmiany są niezbędne.

Można się zastanowić, czy „przywracanie szacunku” jest możliwe, skoro zawód komornika nigdy nie cieszył się specjalną estymą. Czy publikacja informacji o ich majątku to zmieni?