Podstawa programowa zostanie mocno odchudzona. Uczniowie i nauczyciele muszą przygotować się na zmiany

Edukacja Dołącz do dyskusji
Podstawa programowa zostanie mocno odchudzona. Uczniowie i nauczyciele muszą przygotować się na zmiany

W świetle ostatnich zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej polski system edukacyjny stoi przed istotną rewizją podstawy programowej. Zaproponowane zmiany mają na celu uszczuplenie materiału nauczania o około 20 proc. w różnych typach szkół. Zdaniem resortu to pozwoli na złapanie oddechu uczniom i nauczycielom dziś przytłoczonym koniecznością pospiesznej realizacji programu.

Centralnym elementem zaproponowanych zmian jest zmniejszenie ilości treści, które uczniowie muszą przyswoić. Zgodnie z uzasadnieniem resortu edukacji odchudzenie podstawy programowej pozwoli na realizację zajęć mocniej skoncentrowanych na tematach, które w programie pozostaną. Zaproponowane zmiany prawdopodobnie wejdą w życie już 1 września 2024 roku.

Podstawa programowa zostanie mocno zmieniona. To czeka uczniów

Uszczuplenie obejmie wiedzę teoretyczną (encyklopedyczną), a jednocześnie przekieruje akcent na rozwijanie umiejętności praktycznych uczniów. MEN uważa, że redukcja materiału będzie sprzyjała większej motywacji do nauki i rozwojowi indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży.

Rewizja dotyczy 18 przedmiotów w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, z wyłączeniem klas I–III szkoły podstawowej. Te pozostaną przy dotychczasowym programie. Zmiany obejmą m.in. przedmioty takie jak: język polski, języki obce nowożytne i regionalne, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka oraz informatyka. Zakres uszczupleń przedmiotowych zależy od typu szkoły.

Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego nie zostanie zmienione, w związku z czym przebudowa oświatowa nie dotknie przedmiotów zawodowych. Oznacza to, że uczniowie i nauczyciele w tego typu szkołach mogą kontynuować pracę bez obaw o konieczność zaadaptowania się do nowych wymagań w najbliższym czasie.

Resort edukacji chce ułatwić pracę nauczycielom. Zrobi to w ten sposób

Istotnym aspektem projektu jest zachowanie dotychczasowych podręczników do roku szkolnego 2024/2025. Resort edukacji zapowiedział, że nauczyciele otrzymają informacje o tym, które fragmenty podręczników wykraczają poza uszczuploną podstawę programową. Dzięki temu będzie im łatwiej przejść przez zmodyfikowane przepisy. Dodatkowo ministerstwo przypomniało, że od roku szkolnego 2024/2025 zniesione zostaną tymczasowe wymagania egzaminacyjne wprowadzone w odpowiedzi na COVID-19.

Oprócz sztandarowych zmian w projektach nowelizacji pojawiła się propozycja zlikwidowania odrębnej podstawy programowej dla języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. To konsekwencja znowelizowanego niedawno rozporządzenia dotyczącego nauczania języków mniejszości. Projekt przewiduje również stopniowe wygaszanie nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość. W zamian za to od 1 września 2025 roku MEN planuje wprowadzić dwa nowe przedmioty: edukację zdrowotną i edukację obywatelską.