Uczniowie z Ukrainy będą zdawać egzamin ósmoklasisty oraz maturę. W podstawach programowych historia polski oraz Pan Tadeusz

Codzienne Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (61)
Uczniowie z Ukrainy będą zdawać egzamin ósmoklasisty oraz maturę. W podstawach programowych historia polski oraz Pan Tadeusz

Egzamin ósmoklasisty rusza 24 maja, a matura – 4 maja. To niemalże za chwilę, a okazuje się, że z całą pewnością do egzaminów przystąpią uczniowie z Ukrainy. Czy faktycznie dzieci, które ledwie co uciekły przed wojną, będą musiały w nieco ponad miesiąc przyswoić całą polską literaturę i historię?

Uczniowie z Ukrainy będą zdawać polskie egzaminy

Uczniowie z Ukrainy przystąpią do polskiej matury oraz egzaminów ósmoklasisty. To już pewne. Podstawa programowa nie będzie tworzona oddzielnie, więc uczniów, którzy niedawno uciekali przed wojną, obejmie standardowa podstawa programowa. Tak też wśród lektur, które egzaminowany ósmoklasista ma obowiązek znać, są takie pozycje, jak:

 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w szczególności treny VII i VIII
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna

Obowiązkowa wiedza z historii obejmie zaś całe spektrum wydarzeń i postaci historii Polski. Oczywiście, dużą część materiału można uznać za uniwersalną (jak historia epoki starożytności, czy ogólna charakterystyka największych konfliktów), ale niemalże zawsze – gdzie jest to możliwe – uczeń musi dobrze znać perspektywę polską.

Obowiązkowe teksty kultury na maturze, to z kolei

 • Bogurodzica
 • Jan Kochanowski, Wybrane pieśni, treny i psalm
 • Adam Mickiewicz, Dziady część III
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
 • Bolesław Prus, Lalka
 • Stanisław Wyspiański, Wesele
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadanie
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke

Zdający, także z Ukrainy, ma obowiązek wszystkie powyższe znać.

Są pewne ułatwienia

Pewne ułatwienia dotkną samej formy egzaminu. CKE na swojej stronie internetowej opublikowało szereg dokumentów – także w języku ukraińskim, w tym odpowiednie deklaracje. Ułatwienia sprowadzają się do tego, że uczeń-obywatel Ukrainy będzie mógł skorzystać ze specjalnie opracowanych arkuszy egzaminacyjnych, słownika polsko-ukraińskiego. Inne, szczególne kryteria stosowane będą przy sprawdzaniu zadań otwartych.

Co do matury, to oczywiście pozostaje obowiązkowy język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Zdający z Ukrainy ma jedynie niewielkie „ułatwienie”, bo obowiązkowo musi zdawać maturę rozszerzoną z choćby jednego przedmiotu, ale na liście jest także język ukraiński.

Sam dostosowany arkusz – zarówno maturalny, jak i egzaminu ósmoklasisty – będzie miał instrukcje i polecenia przetłumaczone na język ukraiński. Same teksty i zadania będą jednak w języku polskim, także w takim języku będzie trzeba wpisać odpowiedzi. Pojawia się również możliwość pisania w oddzielnej sali, skorzystania z pomocy psychologa lub pedagoga, obowiązkowo zapewni się obecność tłumacza.

O ile dostosowania są koniecznie, o tyle sam fakt zdawania przez uczniów z Ukrainy egzaminów już teraz, jest co najmniej kontrowersyjny. „Wyborcza”, przyglądając się temu zagadnieniu, zasugerowała wprost, że skutkiem będzie to, że zdecydowana mniejszość Ukraińców będzie miała możliwość dalszej nauki w liceum.