Pokolenie Z i Milenialsi w Polsce czują się pomijani przez boomerów w spotkaniach online

Praca Społeczeństwo Technologie Dołącz do dyskusji
Pokolenie Z i Milenialsi w Polsce czują się pomijani przez boomerów w spotkaniach online

Zgodnie z najnowszymi badaniami zespołu Jabra na temat pracy hybrydowej, reakcje różnych pokoleń na spotkania online znacznie się różnią. Pokolenie Z i Milenialsi w Polsce czują się częściej pomijani w spotkaniach online, podczas gdy pokolenie X i baby boomers wydają się być bardziej zaangażowani. Dlaczego tak jest i jakie są implikacje tych różnic?

Według najnowszego badania Jabra pt. „Hybrid Ways of Working Global Report 2023”, przeprowadzonego wśród 1845 osób na sześciu kluczowych rynkach na całym świecie, wydaje się, że pomimo zdigitalizowanej natury świata, w którym żyjemy, spotkania w biurze nadal mają swoje miejsce. Właściwie 62% wszystkich spotkań odbywa się obecnie w salach konferencyjnych, a około połowa z nich to spotkania z udziałem uczestników online. Ta hybrydowa struktura pracy przyniosła ze sobą nowe wyzwania w zakresie integracji i obsługi technologii sal konferencyjnych.

Pokolenie Z i Milenialsi w Polsce czują się pomijani

Mimo że pokolenie Z i Milenialsi są znani jako „cyfrowi tubylcy”, wydaje się, że ich brak doświadczenia oraz pewności siebie powoduje, że czują się wykluczeni z dyskusji podczas spotkań online. Pokazuje to, że technologia sama w sobie nie jest panaceum na wszystkie problemy, a zapewnienie skutecznej komunikacji i integracji między różnymi pokoleniami wymaga więcej niż tylko dostępu do najnowszych narzędzi.

Pomimo że 41% respondentów twierdzi, że wideo pomaga im angażować się w spotkania na takim samym poziomie, jak w biurze, to w Polsce, według badań Jabra, ponad 46% pracowników przyznaje, że osoby używające wideo wydają się bardziej zaangażowane w spotkanie niż osoby z wyłączonym wideo. Ta tendencja jest jeszcze bardziej wyraźna wśród polskich respondentów, z których blisko 47% podziela to zdanie.

Włącz kamerkę – wypadniesz lepiej

Ta obserwacja rzuca nowe światło na debatę na temat obowiązku korzystania z wideo podczas spotkań online. Czy to oznacza, że pracownicy, którzy nie korzystają z wideo, są postrzegani jako mniej zaangażowani lub mniej profesjonalni? A jeśli tak, to jakie mogą być konsekwencje tego dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia tych pracowników, którzy z różnych powodów wolą pracować z wyłączonym wideo?

Oczywiście, korzystanie z wideo podczas spotkań online ma swoje zalety. Może pomóc w tworzeniu więzi międzyludzkich, ułatwić komunikację niewerbalną i uczynić spotkania bardziej osobistymi. Ale jest to również obszar, który wymaga uwagi ze strony menedżerów i liderów.

Oprócz tego, praca hybrydowa postawiła przed pracownikami kolejne wyzwanie – zdalne obsługiwanie technologii sal konferencyjnych. W praktyce 31% pracowników twierdzi, że niechętnie bierze udział w spotkaniach w sali konferencyjnej, ponieważ czują się mniej komfortowo korzystając z dostępnych tam technologii w porównaniu do korzystania z własnego laptopa. W Polsce jest to odpowiednio blisko 24% pracowników.

Przy tej transformacji kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i szkoleń dla pracowników, umożliwiających im efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi i technologii. W przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania nowych barier komunikacyjnych i społecznych, które mogą dodatkowo zaszkodzić pracownikom czującym się już wykluczonym.

Zdaniem Holgera Reisingera, SVP w Jabra, „najważniejsze jest, aby liderzy zapewnili pracownikom narzędzia, których potrzebują i umożliwili im udział w spotkaniach z preferowanego przez nich miejsca. Wzbudzi to ich zaufanie, usprawni podejmowanie decyzji i pozwoli rozwijać się najlepszym pomysłom”.

Podsumowując, jasne jest, że praca hybrydowa jest obecnie standardem, ale to nie oznacza, że wszystko idzie gładko. Istnieją wyraźne różnice między pokoleniami w zakresie odczuwanego zaangażowania, a technologia, mimo swoich wielu zalet, nadal stawia przed nami wyzwania, które musimy przeciwnie pokonać, aby zapewnić skuteczną i inkluzjącą pracę.