Ponowna zmiana formy opodatkowania możliwa, ale niekoniecznie opłacalna. Trzeba też uważać na kilka pułapek

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Ponowna zmiana formy opodatkowania możliwa, ale niekoniecznie opłacalna. Trzeba też uważać na kilka pułapek

Poprawki do Polskiego Ładu przyniosły także obniżenie podstawowej stawki podatku dochodowego z 17 do 12 proc. To oznacza, że rozliczanie dochodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stało się dużo mniej konkurencyjne. Na szczęście możliwa jest ponowna zmiana formy opodatkowania. Trzeba tylko uważać na kilka potencjalnych pułapek.

Ponowna zmiana formy opodatkowania obejmuje dwa nieco odmienne sposoby

W związku z wejściem w życie zmian podatkowych Polskiego Ładu część przedsiębiorców postanowiła zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej. Najczęściej w grę wchodziła rezygnacja ze skali podatkowej na rzecz podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 lipca weszły w życie poprawki do sztandarowego programu reform rządu Zjednoczonej Prawicy. Wśród nich znajdziemy między innymi obniżenie podstawowej składki podatku PIT z 17 do 12 proc.

Tym samym sytuacja znacząco się zmieniła. Jak podaje portal Prawo.pl, dokonany na początku roku wybór formy opodatkowania teraz może się okazać nieopłacalny. Na szczęście, rządzący zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo namieszali. Możliwa jest więc ponowna zmiana formy opodatkowania – z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę podatkową. Co istotne: decyzja o powrocie na skalę podatkową dotycząca dochodów uzyskanych w 2022 r. obejmie wyłącznie ten jeden rok.

Ustawodawca przewidział także jeszcze jedno udogodnienie specjalnie dla ryczałtowców zamierzających przejść na zasady ogólne. Podatnik taki może złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takiej czynności należy dokonać do 22 sierpnia tego roku.

W rezultacie dochody uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia tego roku będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Pierwszą połowę roku taki podatnik wciąż rozliczy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to konieczność złożenia po zakończeniu roku dwóch zeznań podatkowych: PIT-28 i PIT-36. Każde z nich obejmuje jedną z form opodatkowania właściwych dla danej połowy roku.

Rozważając zmianę formy opodatkowania warto wziąć pod uwagę kwestię różnej wysokości składki zdrowotnej

Czy ponowna zmiana formy opodatkowania się opłaca? Z pewnością nie należy czekać z dokładnym przeanalizowaniem tej kwestii na ostatnią chwilę. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy chcemy zachować rozliczenie w formie skali podatkowej już na stałe.

Warto także pamiętać o potencjalnych niedogodnościach, z którymi wiąże się ponowna zmiana formy opodatkowania. Przedsiębiorca chcący przejść z podatku liniowego na skalę podatkową w PIT za 2022 r. będzie musiał wykazać w zeznaniu zaliczki na podatek liniowy. Na szczęście zostaną one rozliczone na poczet zeznania PIT-36.

Kolejny problem do rozwiązania to odmienna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku liniowców wynosi ona 4,5 proc. dochodu. Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową płacą już 9 proc.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj podstawa wymiaru składki zdrowotnej zależy od zaszeregowania do określonej grupy przychodowej. Pierwsza grupa to roczny przychód do 60 tys. zł i składka wynosząca 335,94 zł miesięcznie. Drugą grupę stanowią podatnicy o rocznych przychodach między 60 tys. a 300 tys. zł. Płacą miesięczną składkę w wysokości 559,89 zł. Wreszcie, trzecia grupa składkowa obejmuje podatników o przychodach powyżej 300 tys. zł rocznie. Ci płacą składkę wynoszącą 1007,81 zł miesięcznie,

Warto także wspomnieć, że nie ma możliwości przeksięgowania ewentualnej nadpłaty podatku dochodowego celem zapłaty zobowiązań z tytułu składki zdrowotnej. Przedsiębiorca musi zapłacić swoją składkę bezpośrednio do ZUS. Należy także pamiętać, że rozliczający się w formie skali podatkowej nie mają możliwości odliczenia od podatku nawet złotówki zapłaconej składki zdrowotnej. Liniowcy zaś mogą odliczyć do 8,7 tys. zł rocznie a ryczałtowcy nawet 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych.

Z drugiej strony, rozliczający się w oparciu o skalę podatkową mogą korzystać z nowych ulg podatkowych i zwolnień podatkowych. W grę wchodzi tutaj także wspólne rozliczenie z małżonkiem.