Składka zdrowotna na ryczałcie może wynieść nawet 12 tys. zł rocznie

Podatki Dołącz do dyskusji (55)
Składka zdrowotna na ryczałcie może wynieść nawet 12 tys. zł rocznie

Polski Ład przyniósł wiele zmian. Jedną z nich jest składka zdrowotna na ryczałcie i sposób jej obliczania. Ustawodawca podzielił ryczałtowców na trzy progi przychodowe. Od tego zaszeregowania zależy wysokość odprowadzanej składki. Najbogatsi zapłacą nieco ponad 12 tysięcy rocznie. Ryczałtowcy osiągający dochody do 60 tys. zł. rocznie raptem 335,94 zł.

Polski Ład uzależnił składkę zdrowotną dla ryczałtowców od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych założeń Polskiego Ładu są niewątpliwie zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Przede wszystkim poprzez brak możliwości odliczenia jej od podatku dochodowego. Tym samym składka sama w sobie stała się dodatkowym podatkiem, który odprowadzamy każdego miesiąca. Ustawodawca wprowadził także rozwiązania szczególne dla poszczególnych form opodatkowania przedsiębiorców.

Sama składka zdrowotna na ryczałcie zawiera trzy progi przychodowe. Najniższy obejmuje osoby zarabiające do 60 tys. zł brutto rocznie. Drugi próg to przedział od 60 do 300 tys. zł brutto rocznych przychodów. Najwyższą składkę zdrowotną zapłacą ci ryczałtowcy, którzy zarabiają więcej, niż 300 tys. zł w danym roku. Choć w każdym z przypadków sama metoda jej obliczania pozostaje taka sama, to różnią się od siebie pewnymi stałymi.

Polski Ład zakłada, że składka zdrowotna na ryczałcie wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. W każdym progu punktem odniesienia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku. Jego wysokość wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 21 stycznia GUS podał wysokość tego wskaźnika – 6 221,04 zł.

Dla ryczałtowców mieszczących się w pierwszym progu przychodowym podstawa wymiaru wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla pośrednich przychodów podstawa rośnie do 100 proc. tego wskaźnika, w przypadku najlepiej zarabiających wynosi on aż 180 proc. średniej krajowej. Teraz pozostaje nam tylko uzyskany wynik przemnożyć przez 9%.

Składka zdrowotna na ryczałcie zależy od wysokości przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę

Jak to się ma na konkretną wysokość składki zdrowotnej? Zarabiający do 60 tys. zł zapłacą 335,94 zł miesięcznie i tym samym 4 031,28 zł rocznie. Pośrednie przychody skutkują   składką zdrowotną w wysokości 559,89 zł miesięcznie i 6 718,68 zł rocznie. Przedsiębiorcy o przychodach powyżej 300 tys. zł zapłacą miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 1 007,81 zł. W skali roku daje to aż 12 093,72 zł. Przekroczenie któregoś z progów oczywiście skutkuje wyższą składką zdrowotną.

Ryczałtowcy mają także możliwość płacenia składki zdrowotnej w oparciu o przychody z poprzedniego roku. Niestety, po zakończeniu roku należy dokonać wyrównania – a więc wpłacić do ZUS brakującą kwotę, lub wystąpić o zwrot nadpłaconej składki.


Przerwa na reklamę: Nie masz działalności gospodarczej, a twój klient chce dostać fakturę? Jest proste i wygodne rozwiązanie tego problemu. Polska platforma Useme przygotowała rozwiązanie, które jest skrojone pod twoje potrzeby.


Warto sobie zadać pytanie, czy ustawodawca ustalając takie kryteria ustalania wysokości składki zdrowotnej potraktował ryczałtowców korzystnie. W przypadku likwidowanej przez rząd karty podatkowej, wygaszanej w ramach Polskiego Ładu, stawka zdrowotna to jedynie 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. wyniesie więc 270,90 zł. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ do 31 marca 2022 r. wynosi 559,89 zł. To więcej, niż w przypadku ryczałtowców o rocznych przychodach poniżej 60 tys. zł.