Pierwszym poszkodowanym pacjentom już przyznano pieniądze ze specjalnego funduszu. Pękł milion

Zdrowie Dołącz do dyskusji
Pierwszym poszkodowanym pacjentom już przyznano pieniądze ze specjalnego funduszu. Pękł milion

Poszkodowani pacjenci mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. W pierwszym tygodniu rzeczywistego działania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych (FKZM) Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przyznał już ponad milion złotych rekompensat. Wsparcie otrzymało dziesięciu pacjentów poszkodowanych w szpitalach oraz siedem osób bliskich zmarłych pacjentów.

Nowy tryb pozasądowy, realizowany we współpracy z minister zdrowia Izabelą Leszczyną, pozwala na szybkie przyznawanie wsparcia finansowego poszkodowanym pacjentom albo im bliskim bez kosztownych i długotrwałych postępowań sądowych. – Cieszy mnie, że Fundusz zyskał zaufanie pacjentów i stanowi dla nich istotne wsparcie – podkreślił Chmielowiec.

Ponad 150 tys. dla pacjenta z cukrzycą, blisko 100 tys. dla pacjentki po operacji kamicy pęcherzyka żółciowego

Najwyższa dotychczas przyznana kwota, dla pacjenta z cukrzycą i miażdżycą, wyniosła ponad 154 000 zł. Po złamaniu kostki pacjent został przyjęty do szpitala z powodu martwicy stopy i krytycznego niedokrwienia nogi. Nie przeprowadzono odpowiednich badań ani nie skierowano pacjenta do specjalistycznego ośrodka. Zaniedbania skończyły się dla mężczyzny amputacją nogi.

Innym przypadkiem była pacjentka, która otrzymała 96 000 zł po operacji kamicy pęcherzyka żółciowego. W wyniku interwencji lekarskiej doszło do zakażenia rany groźnymi bakteriami, co skutkowało ropnym zapaleniem dróg żółciowych i reoperacją. Ocena wykazała zaniechanie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej i profilaktyki antybiotykowej.

Rzecznik przyznał także 70 000 zł żonie starszego pacjenta, który został odesłany bez badania z oddziału ratunkowego z powodu rzekomego braku miejsc. Pacjent zmarł na skutek krwotoku.

Jak działa Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych?

Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne od 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także w przypadku wcześniejszych zdarzeń, jeśli wnioskodawca dowiedział się o nich po tej dacie. Chęć skorzystania z FKZM trzeba zgłosić w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu i nie później niż 3 lata od incydentu. „Zdarzenie medyczne” należy rozumieć jako negatywne dla pacjenta skutki zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź nieudzielenia pomocy.

Szybka, pozasądowa droga do rekompensaty nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest możliwość uniknięcia szkody. W maksymalnym wymiarze pomocy pacjenci mogą otrzymać do 200 tys. zł.

W Funduszu Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych jest jeden haczyk

Decyzja o przyjęciu rekompensaty z FKZM nie jest zawsze najkorzystniejsza ekonomicznie, szczególnie w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu, ponieważ przyjęcie rekompensaty jest związane ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie, które mogą wynikać z tego samego zdarzenia medycznego. W najtrudniejszych przypadkach mimo wszystko bardziej opłaca się wstąpić na tradycyjną ścieżkę sądową.