Kolejna dobra wiadomość dla pracowników. Jeden z obowiązków pracodawców zostanie rozszerzony

Praca Dołącz do dyskusji
Kolejna dobra wiadomość dla pracowników. Jeden z obowiązków pracodawców zostanie rozszerzony

Implementacja unijnej dyrektywy work-life balance to nie tylko nowe urlopy czy dłuższy urlop rodzicielski. Ciekawa zmiana dotyczy również kwestii obowiązku informowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Pracodawcy będą musieli informować o warunkach zatrudnienia w znacznie szerszym zakresie niż do tej pory.

Pracodawcy będą musieli informować o warunkach zatrudnienia

Nowy urlop dla pracowników (mowa o urlopie opiekuńczym), dłuższy urlop rodzicielski, dwa dni zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – to tylko niektóre zmiany w Kodeksie pracy, które powinny zacząć obowiązywać już od sierpnia. Warto pamiętać również o tym, że pracodawcy będą musieli informować o warunkach zatrudnienia w szerszym zakresie niż do tej pory – co zwiększy przewidywalność warunków pracy i zapewni większą przejrzystość.

O czym pracodawcy będą musieli informować pracownika (na piśmie)? Nie później niż w ciągu 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca będzie musiał m.in. poinformować o:

  • dobowej i tygodniowej normie pracy obowiązującej danego pracownika,
  • dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
  • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, a także dobowym i tygodniowym odpoczynku,
  • zasadach dotyczących pracy nadliczbowej (wraz z informacją o sposobie rozliczania nadgodzin),
  • o innych niż określonych w umowie składnikach wynagrodzenia czy ewentualnych świadczeniach materialnych i warunkach ich uzyskania,
  • wymiarze płatnego urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej procedurze rozwiązania stosunku pracy,
  • prawie pracownika do szkoleń zapewnianych przez pracodawcę (o ile firma takie szkolenia prowadzi),
  • terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę (jeśli w firmie nie ma regulaminu pracy),
  • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik będzie objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje, o nazwie takich organów lub instytucji.

To zresztą nie wszystko. Oprócz tego, jeśli pracownik pracuje w trybie zmianowym, pracodawca będzie musiał go poinformować również o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę. Z kolei w przypadku kilku wykonywanych miejsc pracy pracownik będzie musiał otrzymać informację o zasadach przemieszczania się między tymi miejscami.

Co istotne, jeśli nastąpi zmiana warunków zatrudnienia, objęcie pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym, pracodawca będzie musiał o tym poinformować pracownika niezwłocznie, nie później niż w dniu, w którym zmiana będzie mieć zastosowanie.

Rozszerzenie informowania o warunkach zatrudnienia to dobra wiadomość dla pracowników

Oczywiście to, że pracodawcy będą informować o warunkach zatrudnienia w szerszym zakresie niż do tej pory nie jest zmianą tak spektakularną jak inne, które mają wkrótce wejść w życie. Bez wątpienia to jednak dobra wiadomość dla pracowników. Przekazywanie takich informacji na piśmie ułatwi pracownikom dochodzenie swoich praw.