Będzie nowy urlop dla pracowników. Wystarczy wniosek złożony do pracodawcy

Praca Dołącz do dyskusji (106)
Będzie nowy urlop dla pracowników. Wystarczy wniosek złożony do pracodawcy

Kodeks pracy czekają spore zmiany – a co za tym idzie, również pracowników. Dobra wiadomość jest jednak taka, że są to zmiany w większości pozytywne. Wprowadzony zostanie na przykład nowy urlop dla pracowników.

Nowy urlop dla pracowników. Kodeks pracy czekają poważne zmiany

Polska jest coraz bliżej wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance. Nowe przepisy mogą wejść w życie już latem – polski ustawodawca ma czas do 2 sierpnia.

Co się zmieni i jakie są planowane zmiany w Kodeksie pracy w 2022 r.? Najwięcej uwagi poświęca się zmianom w urlopie rodzicielskim; urlop zostanie wydłużony, a ojcowie zyskają jednocześnie 9-tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego. Oprócz tego szykują się też zmiany, jeśli chodzi o umowy na czas określony. Pracodawcy będą musieli podać przyczynę wypowiedzenia, a sam zamiar wypowiedzenia – konsultować ze związkiem zawodowym (o ile działa na terenie firmy). Ma to zwiększyć ochronę pracowników.

Wprowadzona zostanie jeszcze jedna istotna zmiana – chodzi o nowy urlop dla pracowników, czyli tzw. urlop opiekuńczy. Pracownikowi będzie przysługiwać urlop w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie mógł go wykorzystać, by zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie, która jest członkiem rodziny (mowa o dzieciach, rodzicach albo małżonku), lub która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym i wymaga znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Aby otrzymać urlop, trzeba będzie złożyć wniosek. Na 3 dni przed

Pracownicy, którzy będą chcieli skorzystać z urlopu opiekuńczego, będą musieli złożyć do pracodawcy wniosek – w postaci papierowej lub elektronicznej. Co ważne, złożenie wniosku konieczne jest na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Co będzie musiało znaleźć się we wniosku? Po pierwsze – imię i nazwisko osoby, która będzie wymagać opieki pracownika ubiegającego się o urlop. Jeśli będzie to członek rodziny – również stopień pokrewieństwa, a jeśli nie – adres jej zamieszkania. Konieczne będzie też wskazanie przyczyny konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia. W praktyce jednak pracodawcy może być ciężko zweryfikować, czy pracownik faktycznie potrzebuje urlopu.

Nowy urlop dla pracowników będzie urlopem bezpłatnym; jednocześnie jednak z projektu zmian wynika, że okres urlopu będzie wliczac się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (choć będzie mieć to znaczenie raczej symboliczne). Warto jednocześnie podkreślić, że z nowego uprawnienia będą mogły skorzystać jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.