Prawo ustanowione przez Napoleona Bonapartego nadal obowiązuje w Polsce

Gorące tematy Na wesoło Państwo Dołącz do dyskusji (46)
Prawo ustanowione przez Napoleona Bonapartego nadal obowiązuje w Polsce

We Francji nie wolno dawać żadnej świni imienia Napoleon pod rygorem śmierci. W Nowym Meksyku osoby, które są uważane za idiotów nie mają prawa głosu. W Polsce natomiast nadal obowiązuje w części kodeks prawny wprowadzony dzięki staraniom ,,Małego Kaprala”. 

Jak dzięki krwawemu Korsykaninowi (jak niektórzy go zwali) w Polsce rozwiązać można problem nieruchomości niczyich, napiszę w niniejszym poście.

Stosowanie przepisów, które już dawno – wydaje się – powinny przestać obowiązywać osobiście mnie nie dziwi. Spotkałem się z orzeczeniami w których SN nawiązywał do prawa obowiązującego na terenie zaboru pruskiego, rosyjskiego lub austriackiego. Pisałem również o wpływie prawa kościelnego na prawo cywilne.

Prawo ustanowione przez Napoleona Bonapartego nadal obowiązuje w Polsce

Sprawa, którą zajął się SN rozpoczęła się wnioskiem Prezydenta Łodzi o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości i wpisanie jej do księgi wieczystej jako własność Skarbu Państwa.

Uzasadnienie wniosku na pierwszy rzut oka wydawało się kuriozalne, gdyż jako podstawę prawną wskazano Kodeks Napoleona, który stanowi w swym art. 713 o domniemaniu własności państwowej do rzeczy, wobec których nie istnieją jakiekolwiek tytuły na rzecz innych osób.

Sąd Najwyższy 27 czerwca 2013 podjął uchwałę w której przyjął, że przepis art.713 Kodeksu Napoleona może stanowić samoistną podstawę wpisu do księgi wieczystej własności nieruchomości (sygn. akt: III CZP 29/13, uchwała z 27 czerwca 2013 r.). Innymi słowy przepis kodeksu ustanowionego w 1804 r. w chwili obecnej ma wpływ na niezwykle istotną kwestię prawa do nieruchomości.

Stanowisko zajęte przy tym przez SN nie jest wyodrębnione, gdyż podobne zajął Sąd Najwyższy dnia 20.06.2012 r., (sygn. I CSK 220/12) dopuszczając zastosowanie art. 713 Kodeksu Napoleona, który obowiązywał w okresie od 22 lipca 1807 r. do 31 grudnia 1946 r

Nie jest to jedyny przypadek stosowania Kodeksu Napoleona do spraw współczesnych. Regulacja ta ma wpływ również na dziedziczenie. W postanowieniu z dnia 3 listopada 1998 r. (I CKU 106/98) SN uznał, że zastosować należy art. 745 Kodeksu Cywilnego Napoleona, a także art. 232 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego stanowiąc by ustalić krąg spadkobierców.

Jakie więc jeszcze niespodzianki dla przeciętnego obywatela kryje Kodeks Napoleona? Może warto rozpocząć wąską specjalizację w owych przepisach prawa? W ocenie autora raczej już nie warto inwestować czasy w ten aspekt prawa.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników.