Program 800 plus na opiekunkę lub żłobek dla rodziców, którzy podejmą pracę

Rodzina Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (625)
Program 800 plus na opiekunkę lub żłobek dla rodziców, którzy podejmą pracę

Program 800 plus to propozycja dla rodziców, którzy chcieliby podjąć pracę, ale ze względów finansowych nie mogą pozwolić sobie na pozostawienie dziecka w żłobku lub z opiekunką.

Aktywna mama, aktywny tata

Projekt „Aktywna mama, aktywny tata” ma zmotywować do podjęcia zatrudnienia rodziców, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem będzie obejmować okres 12 miesięcy. Nabór wniosków odbędzie się za pośrednictwem aplikacji SL2014 i potrwa od 6 do 13 maja. Wiadomo, że benefit otrzyma 1000 rodzin.

Kto może skorzystać z programu 800 plus?

Z programu 800 plus będą mogli skorzystać rodzice z kujawsko-pomorskiego, którzy:

– pracują i sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym
– nie pracują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3

Program 800 plus realizowany jest dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Jak twierdzi marszałek województwa, Piotr Całbecki:

„Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby rodziców. Przygotowaliśmy ją z myślą o ułatwieniu rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej.”

800 plus na wskazany cel

Najbardziej cieszy fakt, że w odróżnieniu od 500 plus, program 800 plus będzie rozliczany na konkretny cel. Oznacza to, że środki z dofinansowania będą wydatkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Rodzice będą mogli wykorzystać je na dofinansowanie:

– opiekunki, przy czym dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 800 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy i obejmie wynagrodzenie i koszt składek na ubezpieczenie społeczne niani
– żłobka, w kwocie do 800 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy
– klubu dziecka – w kwocie do 600 zł przez okres 12 miesięcy
– opiekuna dziennego – w kwocie do 600 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy

Kto sfinansuje program?

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 4/92/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 r., program sfinansuje:

1.) Europejski Fundusz Społeczny w kwocie nie większej niż: 10.983.935,87 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 87/100), co stanowi: nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
2) budżet państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż: 1.292.227,75 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 75/100).