500 plus na pierwsze dziecko od lipca. Rząd opublikował projekt ustawy

Gorące tematy Rodzina Dołącz do dyskusji (142)
500 plus na pierwsze dziecko od lipca. Rząd opublikował projekt ustawy

500 plus na pierwsze dziecko z poziomu obietnicy wyborczej weszło na poziom projektu ustawy. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało go dziś.

Nowa „piątka PiS”

23 lutego z okazji roku wyborczego Jarosław Kaczyński przedstawił nowy worek obietnic socjalnych PiS. Poza rozszerzeniem 500 plus na pierworodnych znalazły się tam też trzynastki dla emerytów i rencistów, przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych, zwolnienie z PIT poniżej 26 roku życia oraz wyższe koszty uzyskania przychodu.

Bogatszy budżet

Wnioskodawcą projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W uzasadnieniu powołuje się na zwiększenie przez obecny rząd wpływów do budżetu państwa. Ponieważ rząd zarabia lepiej od poprzedników, wnosi ona o objęcie świadczeniem 500 plus wszystkich dzieci do ukończenia 18 roku życia, gdyż pozwoli to na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa dla polskich rodzin.

500 plus na pierwsze dziecko od lipca?

Po raz pierwszy 500 plus na pierwsze dziecko ma zostać wypłacone w lipcu. Projekt przewiduje również, że wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać w ciągu 3 miesięcy od narodzin dziecka. W razie dochowania tego terminu, dostanie świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin. Zmiana obejmie także dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Decyzja administracyjna zbędna

Do tej pory organ orzekał o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej. To ma ulec zmianie. O przyznaniu 500 plus na pierwsze dziecko i na każde kolejne rodzice otrzymają informację, a nie decyzję. Pozwoli to na przyspieszenie postępowania i ograniczenie kosztów administracyjnych, które wynoszą setki milionów.

500 plus kosztowało dotąd 68 mld zł

Od 2016 r., kiedy to wprowadzono program Rodzina 500 plus, do lutego 2019 r. kosztował on ok. 68 mld zł, jak podaje minister w uzasadnieniu projektu. Objął on ok. 3,6 mln, czyli ok. 52% wszystkich dzieci. Dotąd jednak obowiązywało kryterium dochodowe przy  przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko. Teraz, gdy zostaną objęte nim wszystkie dzieci, koszty znacząco wzrosną. Minister szacuje, że w ciągu 10 lat od wejścia ustawy w życie, budżet państwa na samą zmianę (czyli bez świadczeń na dzieci i tak objętych programem przed nowelizacją) wyda niecałe 229 mld zł.