Przedłużająca się naprawa gwarancyjna – jakie kroki warto podjąć?

Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji
Przedłużająca się naprawa gwarancyjna – jakie kroki warto podjąć?

Kupując nowy produkt, oczekujemy, że będzie on działał bez zarzutu przez długi czas. Niestety czasami zdarza się, że nowy sprzęt ulega awarii lub nie działa poprawnie już na początku użytkowania. W takim przypadku warto skorzystać z gwarancji, która daje nam prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru. Co zrobić, by na naprawę gwarancyjną nie czekać w nieskończoność? Podpowiadamy.

Naprawa gwarancyjna – czym jest?

Gwarancja na kupiony produkt daje nam prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy w przypadku wystąpienia jej usterki lub wady fabrycznej. Ta forma zabezpieczenia wynika wyłącznie z dobrej woli producenta / sprzedającego i to on określa czas jej trwania. Jeżeli przedsiębiorca informuje, że udziela gwarancji, ale nie wskazuje okresu jej trwania, przyjmuje się, że są to 2 lata liczone od dnia, w którym towar wydano konsumentowi. Gwarant sam określa, w jaki sposób postępuje przy zgłoszeniu zastrzeżeń. Może rekompensować je rzeczowo, naprawiając produkt albo wymieniając go na towar wolny od wad, lub finansowo – poprzez zwrot pieniędzy.

Gwarant powinien wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, i nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu towaru przez klienta. Niestety teoria czasami nie przystaje do praktyki, a na naprawioną bądź nową rzecz musimy czekać o wiele dłużej niż 2 tygodnie.

Kiedy przedsiębiorca może odmówić naprawy gwarancyjnej?

Gwarancja nie działa zawsze i wszędzie. Firma może odmówić klientowi wykonania naprawy gwarancyjnej, jeśli stwierdzi, że produkt był użytkowany niewłaściwie (np. nie był regularnie czyszczony i konserwowany) bądź używano go niezgodnie z przeznaczeniem. Należy unikać nieautoryzowanych napraw, ponieważ mogą one pogorszyć stan produktu i spowodować trudności przy ewentualnej naprawie gwarancyjnej. Tak samo odpowiedzialność gwaranta zostanie wyłączona, jeśli produkt został opuszczony, w wyniku czego doszło do uszkodzenia jego zewnętrznych elementów, albo zalany czy narażony na inne uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Odmowa uznania gwarancji nie oznacza, że nie można naprawić produktu w ogóle. W takim przypadku konieczne będzie jednak skorzystanie z usług niezależnego serwisu i pokrycie kosztów naprawy przez klienta.

Długotrwała naprawa gwarancyjna – norma czy wyjątek?

Przedłużająca się naprawa gwarancyjna zwykle przysparza nam wielu kłopotów i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Wiele zależy od rodzaju produktu i stopnia skomplikowania usterki. W przypadku droższych sprzętów elektronicznych, takich jak telewizory czy laptopy, naprawa gwarancyjna może trwać nawet kilka tygodni ze względu na skomplikowaną strukturę i konieczność dokładnego sprawdzenia usterki. Z kolei w przypadku prostszych urządzeń, takich jak odkurzacze albo suszarki do włosów, naprawa w ramach gwarancji powinna być znacznie szybsza.

Należy jednak pamiętać, że przedłużająca się naprawa gwarancyjna nie jest normą i zdarza się raczej sporadycznie. Przedsiębiorcy zwykle dążą do jak najszybszego załatwienia sprawy i udzielenia pomocy swoim klientom. Jeśli naprawa gwarancyjna trwa zbyt długo, warto skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać o przyczyny opóźnień oraz o planowany termin oddania towaru.

Co zrobić, gdy naprawa gwarancyjna trwa za długo?

Jeśli na pytania o planowany termin zakończenia naprawy, gwarant będzie udzielał nam wymijających odpowiedzi, o pomoc możemy poprosić rzecznika praw konsumenta oraz innego prawnika. Te instytucje pomogą nam przygotować reklamację z powodu długotrwałej naprawy gwarancyjnej oraz udzielą porad na wypadek ignorowania pisma przez gwaranta. Jeśli i to nie rozwiąże problemu, możemy wystąpić o odszkodowanie i wnieść sprawę do sądu. Przed tak radykalnymi krokami warto jednak dokładnie przeanalizować umowę gwarancyjną oraz dokumenty związane z zakupem produktu. Całą procedurę reklamacyjną należy udokumentować, zachowując paragon (fakturę), potwierdzenie gwarancji, dowód nadania listu przewozowego (jeśli produkt wysłano) i inne materiały związane z zakupem towaru.