Przekazanie firmy członkowi rodziny może zapobiec trafieniu przedsiębiorstwa w obce ręce, ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach

Firma Dołącz do dyskusji
Przekazanie firmy członkowi rodziny może zapobiec trafieniu przedsiębiorstwa w obce ręce, ale trzeba pamiętać o kilku kwestiach

partner-logo

Zmiana właściciela firmy nie zawsze musi odbywać się przy udziale osób obcych, np. w wyniku sprzedaży. Prawo pozwala nam także przekazywać przedsiębiorstwo np. córce, synowi czy innym członkom rodziny. Przekazanie firmy rodzinie może odbywać się pod pewnymi warunkami, a cała procedura może dotyczyć zarówno dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Przed rozpoczęciem procedury warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego typu działania.

Jedną z form przekazania firmy członkowi rodziny jest darowizna

Aby dokonać przekazania firmy w tej formie, konieczne jest sporządzenie umów, których forma jest wprost skorelowana ze składnikami majątku, jaki wchodzi w skład danego przedsiębiorstwa.  Dokonując pełnoprawnego całkowitego lub częściowego zbycia firmy na rzecz członka rodziny, właściciel musi sporządzić pisma potwierdzone notarialnie.

Bardzo ważnym dokumentem, który musi zostać sporządzony, jest także protokół przekazania składników majątku. W nim powinny być zawarte data przekazania oraz ilościowe i wartościowe wymienienie składników majątku. Dokument tego typu musi także zawierać wiarygodne wskazanie stron (np. poprzez wpisanie ich adresów), datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, przedmiot operacji gospodarczej oraz podpisy osób uprawnionych do dokumentowania operacji gospodarczych.

Członek rodziny przedsiębiorcy, który zostaje nowym właścicielem firmy, powinien założyć działalność gospodarczą

Nowy właściciel jest zobowiązany do założenia działalności gospodarczej. Członek rodziny, który od tej chwili będzie prowadził firmę, musi dokonać wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nowy właściciel firmy musi pamiętać o rejestracji w ZUS, a także uzyskać numer REGON oraz NIP. Po przekazaniu przedsiębiorstwa przez właściciela zmianie ulega także jego nazwa, o czym nowy właściciel powinien pamiętać.

Darczyńca jest zobowiązany do zamknięcia przekazanej działalności i dopełnienia innych procedur

Jeżeli doszło do przekazania firmy członkowi rodziny, dotychczasowy właściciel powinien pamiętać o zlikwidowaniu jej. Proces ten powinien być przeprowadzony m.in. wraz ze spisem majątku oraz remanentu towarów handlowych. Jeżeli w firmie zatrudnieni są pracownicy, także oni muszą zostać poinformowania o planowanym przejęciu firmy. Nie ma znaczenia tutaj, czy proces przejęcia dotyczy konkretnej części, czy całości przedsiębiorstwa.

Zamiana pracodawcy rodzi także konieczność obowiązkowego przerejestrowanie pracowników. Nowy właściciel musi także dokonać zmiany danych płatnika składek. Pracownik, który został poinformowany o zmianie właściciela firmy, ma prawo rozwiązać stosunek pracy za 7-dniowym uprzedzeniem.