ecommerce Moto Prawo

Reklamacja używanych części samochodowych z Otomoto. Jak tego dokonać, kiedy sprzedawca odpowiada?

Rafał Chabasiński
27.02.2024
Reklamacja używanych części samochodowych z Otomoto. Jak tego dokonać, kiedy sprzedawca odpowiada?

Kupiłeś używaną część na Otomoto.pl, a po jakimś czasie okazało się, że jest popsuta? Możesz mieć problem z odzyskaniem pieniędzy. Wiele zależy od tego, kto był sprzedającym i co dokładnie napisał w ofercie. Reklamacja używanych części z Otomoto najczęściej będzie miała postać rękojmi, a nie konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

Prawa konsumenta przydają się także wtedy, kiedy chcemy oddać używane części zamienne, które okazały się wadliwe

Otomoto.pl to niezwykle popularny serwis ecommerce specjalizujący się w szeroko rozumianych ogłoszeniach motoryzacyjnych. Można na nim kupić samochód, motocykl, przyczepę, czy różnego rodzaju sprzęt ciężki i maszyny rolnicze. Znajdziemy na nim także mnóstwo ogłoszeń z częściami do tych pojazdów, w tym oczywiście także używanymi.

Kupując w internecie jesteśmy zwykle przyzwyczajeni, że jeśli dokonaliśmy transakcji, której z jakichś powodów żałujemy, to możemy w bez trudu oddać towar. Gwarantuje nam to konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku serwisów typowo ogłoszeniowych jest nieco inaczej. Stanowią one przede wszystkim platformę dla sprzedawców do wystawiania swoich ogłoszeń. Otomoto nie jest stroną transakcji. Tamtejszy program ochrony kupujących bywa zaś krytykowany zarówno przez kupujących, jak i sprzedawców.

Reklamacja używanych części z Otomoto najczęściej sprowadza się do skorzystania z rękojmi. W grę wchodzą także szczególne przypadki, gdy sprzedający praktycznie nie będzie nam nic winien. Dlatego warto zwracać uwagę na to, od kogo kupujemy i co dany sprzedawca wpisał do swojego ogłoszenia.

Interesować nas będzie przede wszystkim to, czy sprzedawca poinformował nas o wadzie sprzedawanej części już w ogłoszeniu i czy przypadkiem nie wyłączył prawa do skorzystania z rękojmi. Ważne jest także to, czy mamy do czynienia z podmiotem profesjonalnym, czy z osobą prywatną. W tym drugim przypadku nie mają zastosowania na przykład przepisy ustawy o prawach konsumenta, które nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki.

Z naszego punktu widzenia idealną sytuacją byłaby używana część sprzedawana przez firmę. Zachowujemy prawo do odstąpienia od umowy, które bardzo często rozwiązuje nam problem. Używane części nie znajdują się w końcu na liście rzeczy kupionych w internecie, których nie można zwrócić.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą

Używanej części kupionej od osoby prywatnej już nie możemy tak po prostu oddać. Sprzedawca pozostaje jednak wobec nas odpowiedzialny, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Kodeks cywilny definiuje wadę jako wszelkiego rodzaju niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W grę wchodzą właściwość, którą nasza część ma, choć mieć nie powinna. Może to być też właściwość, którą mieć powinna, ale jej nie ma. Interesujący jest też trzeci wymieniony przez ustawodawcę przykładów wady. Chodzi o przypadki, gdy poinformowaliśmy sprzedawcę o tym, że zamierzamy produkt wykorzystać w jakimś celu, a później się okazało, że nie jest to możliwe. Wystarczy, że sprzedawca nie będzie oponować i już mamy do czynienia z wadą.

Warto także przypomnieć, że ostatnia nowelizacja przepisów o rękojmi wzmacnia pozycję konsumenta w tego rodzaju sporach. Na szczególną uwagę zasługuje tu domniemanie istnienia wady lub jej przyczyny, zanim kupioną do nas wysłano. Ma ono zastosowanie, jeśli wada została wykryta w ciągu roku od wydania nam rzeczy sprzedanej.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową co do zasady trwa 2 lata. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy przedsiębiorca określił dłuższy termin przydatności towaru do użycia. Innymi słowy: jeśli sprzedający zapewniał nas, że część będzie działać przez 10 lat, to prawo do rękojmi przysługuje nam przez 10 lat.

Od strony czysto prawnej reklamacja używanych części z Otomoto może mieć dowolną formę. Patrząc na problem pod kątem czysto praktycznym, powinniśmy skontaktować się ze sprzedającym w jakiś sposób. Wówczas możemy zażądać od niego wymiany rzeczy na sprawną, obniżenia ceny, albo zadecydować o odstąpieniu od umowy. Dwa ostatnie uprawnienia nam nie przysługują, jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni część na sprawną. Jest jednak wyjątek: jeśli część była już wymieniana i naprawiana, to możemy od razu domagać się obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy.

Reklamacja używanych części z Otomoto nie wchodzi w grę, gdy zostaliśmy uczciwie poinformowani o wszystkich wadach

Na razie reklamacja używanych części z Otomoto nie brzmi wcale jakoś szczególnie problematycznie nawet wtedy, gdy mamy do czynienia ze sprzedającym będącym osobą prywatną. W czym więc tkwi haczyk? Znajduje się on w art. 557 §1 k.c., który większości sprzedających działających w dobrej wierze pozwala się wykpić od odpowiedzialności z powodu niezgodności towaru z umową.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Innymi słowy: jeśli poinformowano nas o wszystkim, o czym powinniśmy wiedzieć, to nie możemy mieć do sprzedawcy pretensji. Zakup używanej części zamiennej z jasno wskazanymi możliwymi niedomaganiami to nasza świadoma decyzja i będziemy musieli ponieść jej konsekwencje.

Inaczej się ma sytuacja, gdy sprzedawca wiedział o wadzie, ale nas o niej nie poinformował. Wówczas wszelkie formy ograniczenia uprawnienia do rękojmi stają się z mocy prawa bezskuteczne. My zaś nie musimy się teraz przejmować terminami na zbadania rzeczy albo zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. To samo dotyczy przypadków, gdy sprzedawca zapewniał nas, że używana część nie ma żadnych wad.