Rękojmia od osoby prywatnej. Sprzedawcy z Allegro i OLX nie są bezkarni

Zakupy Dołącz do dyskusji (33)
Rękojmia od osoby prywatnej. Sprzedawcy z Allegro i OLX nie są bezkarni

Rękojmia od osoby prywatnej w przypadku zakupów na Allegro lub OLX. Wyjaśniamy jak wyglądają wtedy nasze prawa. 

Odpowiedzialność prywatnego sprzedawcy jest bardzo podobna do tej ponoszonej przez sklepy. Oczywiście jest to duże uproszczenie, ale służy zobrazowaniu pewnego faktu. Sprzedawca, będący osobą fizyczną odpowiada za wady sprzedanej rzeczy w sposób zbliżony do sprzedawcy profesjonalnego.

Reklamacja z tytułu rękojmi przy zakupie od osoby prywatnej

Zakup od osoby prywatnej wiążę się z pewnymi prawami, które przysługują nam jako kupującym. Podobnie jak w przypadku zakupów w sklepie, tak i tutaj sprzedawca odpowiada za wady produktu. Jest to odpowiedzialność, która wynika wprost z Kodeksu cywilnego, a konkretnie: z przepisów o rękojmi. Podstawową różnicą w stosunku do sprzedaży konsumenckiej, jest czas obowiązywania rękojmi.

Jest to tylko rok od daty zakupu. Jako kupujący mamy też jedynie miesiąc na zgłoszenie wykrycia wady. Są to kwestie, które odróżniają sprzedaż między osobami fizycznymi od konsumenckiej. Zarówno definicja wady towaru, jak i uprawnienia, które nam w związku z nią przysługują, pozostają bez zmian.

Wada towaru

Co zrobić w przypadku wystąpienia wady i, co gorsza, uchylania się sprzedawcy od wzięcia odpowiedzialności za sprzedany towar?

Każda wada towaru to oczywiście problem. Rękojmia od osoby prywatnej jest niestety trudna do wyegzekwowania. A droga bywa długa i męcząca.

Pierwszym krokiem jest oczywiście zgłoszenie wady. W piśmie lub elektronicznej wiadomości musimy podać datę zakupu, opisać wadę oraz określić nasze żądanie. Możliwości, jakie daje ustawa, są trzy. Pierwsza to propozycja obniżenia ceny. Drugą opcją jest odstąpienie od umowy, a trzecią naprawa przez sprzedawcę. Z oczywistych względów w sytuacji zakupu od osoby prywatnej najrozsądniejsze będą dwie pierwsze propozycje. Do przesyłanej wiadomości warto dołączyć również zdjęcia wadliwego produktu oraz wady, jeżeli jest ona widoczna. Niezależnie od tego, warto ją również opisać, dość dokładnie i szczegółowo.

Chcąc odstąpić od umowy najlepiej równocześnie z pismem odesłać również zakupiony towar, w wiadomości powołując się na odstąpienie od umowy z tytułu rękojmi. Oczywiście potwierdzenie nadania paczki zachowujemy.

Odesłanie towaru jest dość ryzykowne, paczka może nie zostać odebrana przez sprzedawcę i wrócić do nas. Z drugiej jednak strony jest to również wyraźny sygnał dla drugiej strony, pokazujący, że jesteśmy zdeterminowani i dla własnego spokoju nie warto się spierać. Osobiście wybrałabym drugą opcję. Dodatkowo robiąc zdjęcia wysyłanego produktu oraz wszystkich dokumentów dołączonych do towaru.

Sprzedawca nie ma ściśle określonego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Jest to spory minus, bo ustawa posługuje się jedynie nieostrym pojęciem „niezwłocznie”. Jako osoba prywatna sprzedawca może również zaproponować swój sposób rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli zaproponuje kupującemu usunięcie wady rzeczy poprzez jej naprawę, kupujący nie może żądać wymiany.

Rękojmia od osoby prywatnej

Niestety, cała procedura wygląda dobrze jedynie w teorii. Pewnie w rzeczywistości wielu z nas spotkało się z dość dużym problemem z wyegzekwowaniem swoich praw. Rzeczywistość nie wygląda tak różowo. Po wymianie korespondencji reklamacyjnej, a czasem również po zwrocie paczki z towarem do nas, pozostaje już niewiele opcji. Zwykle postrzegane są już jako ostateczne. Jedną z nich jest dochodzenie swoich praw w sądzie. Nie warto skreślać tej drogi, zwłaszcza jeżeli towar nie był tani. Koszty sądowe oczywiście w dużej mierze zależą od wartości rzeczy, ale jeżeli mamy pewność co do swojej racji, warto walczyć o swoje prawa.