Kogoś zirytowały reklamy Zary, bo występowali w nich chudzi ludzie

Społeczeństwo Zakupy Dołącz do dyskusji
Kogoś zirytowały reklamy Zary, bo występowali w nich chudzi ludzie

W dniu 26 kwietnia 2023 roku, Komisja Etyki Reklamy na posiedzeniu rozpatrzyła skargę o sygnaturze akt KER/037/23, złożoną przeciwko Zara Polska sp. z o.o. w sprawie reklamy internetowej ubrania marki Zara.

Skarżący argumentował, że reklama marki Zara w sposób nieodpowiedni promuje nadmierną chudość, co jest w wielu krajach zakazane ze względu na potencjalnie szkodliwe oddziaływanie na psychikę odbiorców, a także zwiększenie ryzyka rozwoju chorób takich jak anoreksji czy bulimia.

Zara zwiększa ryzyko anoreksji i bulimii?

Po dokładnej analizie prezentowanej reklamy i uwzględnieniu argumentacji Skarżącego, Zespół Orzekający uznał, iż skarżona reklama jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami etyki reklamy oraz dobrymi praktykami rynkowymi. Modelka, choć szczupła, nie prezentuje się w sposób sugerujący chorobliwą chudość. Jej naturalna budowa ciała nie może być interpretowana jako promowanie niezdrowych kanonów piękna czy zachęta do rozwoju zaburzeń odżywiania.

W odpowiedzi na zarzuty Skarżącego dotyczące negatywnego wpływu takiej reklamy na psychikę odbiorców, Zespół Orzekający podkreślił, że choć kwestia wizerunku w reklamie jest ważna, każdy przekaz reklamowy powinien być rozpatrywany indywidualnie. W tym przypadku nie można mówić o nadmiernej promocji wychudzonej sylwetki. Dziwi mnie skarga o takiej treści i zastanawiam się, jakimi pobudkami kierowała się skarżąca osoba. W przypadku obaw lub irracjonalnych lęków dotyczących szczupłych osób, można by mówić o specyficznym lęku, który jednak nie jest powszechnie rozpoznawany jako oddzielna kategoria fobii.

Czemu firmy odzieżowe używają szczupłych osób w swoich reklamach?

Firmy odzieżowe często używają szczupłych modeli w swoich reklamach z kilku powodów. W wielu kulturach szczupła sylwetka jest uważana za ideał piękna, a media przez lata promowały taki wizerunek. Szczupłe modelki mogą lepiej prezentować odzież, podkreślając detale produktu. Dla wielu marek to też kwestia konsekwencji wizerunku. Reklamy często ukazują aspiracyjne obrazy, do których konsumenci mogą dążyć, a większość ludzi woli jednak ważyć mniej, niż więcej. Ponadto historia mody i reklamy wpłynęła na obecne trendy w tej branży. Jednak w ostatnich latach wiele marek stara się być bardziej różnorodne, uwzględniając różne typy sylwetek w swoich kampaniach, co nie zawsze budzi entuzjazm tłumów.

Mając na uwadze treść skargi oraz analizę przedstawionego przekazu reklamowego, Zespół Orzekający stwierdził, że działania Zara Polska sp. z o.o. w zakresie promocji ubrania marki Zara były prowadzone zgodnie z dobrymi obyczajami, odpowiedzialnością społeczną oraz zasadami uczciwej konkurencji. Skarga w tej sprawie została oddalona. Jednocześnie Komisja Etyki Reklamy zachęca do zgłaszania wszelkich uwag i pytań dotyczących standardów reklamowych w Polsce poprzez oficjalną stronę internetową Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.