Uczniowie mają stać się bardziej sprawni fizycznie. Resort edukacji wdraża w tym celu specjalny plan

Edukacja Zdrowie Dołącz do dyskusji
Uczniowie mają  stać się bardziej sprawni fizycznie. Resort edukacji wdraża w tym celu specjalny plan

Od wielu lat sprawności fizyczna uczniów nie jest na dobrym poziomie. Przykładem jej dramatycznego poziomu są dane, które mówią o tym, że 88 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi wykonać przewrotu w przód. Aby zaradzić złej sytuacji sprawnościowej dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny program, wspierający aktywność fizyczną w wśród dzieci i młodzieży. Nosi on nazwę systemu diagnozy umiejętności kompetencji ruchowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce aktywnie przeciwdziałać dramatycznej sytuacji ruchowej dzieci i młodzieży szkolnej

Aby dokonać analizy sytuacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się wprowadzić w życie plan, który umożliwi zanalizowanie kompetencji ruchowych wszystkich uczniów. Aby stało się to wykonalne, 1 marca ruszyły testy sprawnościowe. Są one przeprowadzane we wszystkich szkołach, a ich celem jest zbadanie najważniejszych aspektów ruchowych dzieci. Uczniowie będą poddawani badaniu m.in. na szybkość czy zwrotność. Będzie także mierzona siła, jaką dysponuje każde z dzieci.

Ministrowie Barbara Nowacka i Sławomir Nitras zapewnili, że dbanie o sprawność ruchową dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów działania obu ministerstw

Barbara Nowacka oświadczyła, że dbanie o dobrą kondycję fizyczną uczniów ma wpływ nie tylko na sprawność w młodszym wieku, ale też brak dostatecznego zadbania o kondycję fizyczną młodzieży i dzieci może także pozostawiać piętno w życiu dorosłym. Mówiła także o dostosowywaniu zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów.

Jeśli młodzież ma być zdrowa, a chcemy, żeby była zdrowa, odporna i silna, musi mieć dobre zajęcia ruchowe dostosowane do ich potrzeb, możliwości i wieku.

W cały system mają zostać włączeni także nauczyciele. Powierzchowne podejście do aktywności fizycznej w szkole ma przez to ulec szybkiej zmianie. Barbara Nowacka podkreśliła ponadto, że aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w dobrym samopoczuciu, a także zdolnościach uczniów do przyswajania wiedzy.

Jednym z elementów nowego podejścia ministerstw sportu i edukacji do aktywności fizycznej uczniów mają być testy sprawnościowe

W założeniu testy mają obowiązywać do kwietnia i obejmować wiele ćwiczeń fizycznych. Uczniowie będą musieli wykonać bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów, beep–test – 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy, plank – podpór leżąc przodem na przedramionach (tzw. deska) i skok w dal z miejsca. Ocena tych ćwiczeń ma dać podstawy do poprawy słabych stron sprawności fizycznej każdego ucznia, a działanie to ma być dobierane indywidualnie do każdego dziecka i nastolatka. Plany stworzenia specjalnego rejestru i planu ćwiczeń nie są jednak nowe i powstały już za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.