Senat naprawia bon energetyczny. Żaden senator nie ośmielił się sprzeciwić

Energetyka Państwo Dołącz do dyskusji
Senat naprawia bon energetyczny. Żaden senator nie ośmielił się sprzeciwić

Senat wprowadził istotne poprawki do ustawy o bonie energetycznym oraz zmianach w ustawach dotyczących cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Za przyjęciem ustawy głosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 31 senatorów wstrzymało się od głosu. Poprawki te mają na celu zarówno legislacyjne usprawnienia, jak i konkretne korzyści dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Jednym z kluczowych elementów ustawy jest wprowadzenie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla gospodarstw domowych, tzw. bonu energetycznego. Bon ten będzie wypłacany w drugiej połowie 2024 roku i jego wartość będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz ich dochodów. Maksymalna wartość bonu to 300–600 zł lub 600–1200 zł w przypadku ogrzewania elektrycznego. To znaczące wsparcie dla wielu rodzin, które borykają się z rosnącymi kosztami energii.

Kolejną ważną zmianą jest czasowe ograniczenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Od lipca do grudnia 2024 roku maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh. Dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw cena ta zostanie ustalona na poziomie 693 zł za MWh. To posunięcie ma na celu złagodzenie skutków rosnących cen energii, które dotykają zarówno indywidualnych konsumentów, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Poprawki Senatu do bonu energetycznego

Od 1 lipca 2024 roku zostanie zlikwidowane zamrożenie ceny gazu dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh. Zamiast tego, wprowadzona zostanie cena maksymalna, równa taryfie największego sprzedawcy detalicznego – PGNiG OD. Do 30 czerwca 2025 roku będzie obowiązywał system rekompensat za utrzymanie przez dostawców określonych cen ciepła systemowego. Do końca 2024 roku cena ta wyniesie 119,39 zł za GJ, a w pierwszej połowie 2025 roku – 134,97 zł za GJ.

Senat wprowadził również poprawki umożliwiające zawieszenie na sześć miesięcy pobierania tzw. opłaty mocowej od gospodarstw domowych. Jest to znacząca ulga, która ma na celu dodatkowe obniżenie kosztów energii elektrycznej dla konsumentów.

Nowe przepisy mają na celu nie tylko wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących, ale także zapewnienie stabilności i przewidywalności cen energii. Jest to szczególnie istotne w obliczu globalnych wyzwań związanych z rosnącymi kosztami surowców energetycznych. Poprawki Senatu dążą do złagodzenia skutków tych wzrostów, przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności systemu energetycznego.