Skarbówka wysyła do podatników specjalne listy. Prawnicy uważają, że to działanie niezgodne z prawem

Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Skarbówka wysyła do podatników specjalne listy. Prawnicy uważają, że to działanie niezgodne z prawem

Urzędy skarbowe postanowiły „umilić” podatnikom życie i zacząć wysyłać do nich pisma, które są niejednoznacznie interpretowane. W teorii mają one zapewnić podatnikowi wsparcie w prawidłowym wykonywaniu swoich obowiązków. Jednak prawnicy nie mają wątpliwości – to bezprawne działanie, które łamie nie tylko zapisy konstytucji, ale także szereg umów międzynarodowych. Może także być intepretowane jako łamanie konstytucyjnego prawa podatnika do obrony.

Pisma mają zachęcić do wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Jednak sposób, w jaki KAS stara się to robić jest niezwykle kontrowersyjny

Jedna z kontrowersji dotyczy formy tego typu pisma do podatnika. Każde z nich kończy się tą samą formułą:

Będziemy monitorowali, jak zareagował Pan na to pismo. Jeżeli ma Pan pytania, zachęcam do kontaktu z osobą, której dane znajdzie Pan w polu ‚Kontakt’.

Wytyczne, które dotyczyły wysyłania tego typu pism to scheda po poprzednich rządach Zjednoczonej Prawicy. Jednak obecna koalicja rządząca nie odwołała ich, dlatego wielu podatników zaczyna otrzymywać bardzo dziwne listy.

Prawnicy są niezwykle zbulwersowani nie tylko samymi pismami, ale także zwrotami, które się w nich znajdują

Dr hab. Stefan Płażek w rozmowie z serwisem prawo.pl nie krył oburzenia treścią tego typu listów. Szczególną uwagę zwrócił przede wszystkim na sformułowanie – „będziemy monitorowali Pańską reakcję”. Zaznacza, że stawianie podatnika w takiej sytuacji stanowi naruszenie prawa i może wywoływać reakcje stresowe u niego, nawet wtedy, gdy skrupulatnie przestrzega wszystkich wytycznych i zasad podatkowych.

Eksperci zgodni co do tego, że pisma tego typu to odstępstwo od reguł państwa prawa

Fachowcy nie zostawiają suchej nitki na tego typu procederze skarbówki, a działanie to nazywają wprost złamaniem podstawowych reguł państwa demokratycznego. W tego typu państwie niedopuszczalne jest mianowicie działanie, które wprost nie wynika z przepisów prawa, a z taką działalnością mamy tutaj do czynienia. Prawnicy zaznaczają, że arbitralne i instrumentalne traktowanie podatników nie może mieć miejsca i jest sprzeczne z zapisami konstytucji.

Skutkiem tego typu działania może być składanie tłumaczeń ze strony podatników, którzy niczym skarbówce nie zawinili

Eksperci prawni mają również bardzo duże wątpliwości co do skutków, jakie tego typu pisma mogą przynieść niewinnym podatnikom. W wielu wypadkach mogą one powodować konieczność składania tłumaczeń przez osoby, które nigdy w życiu nie złamały żadnego przepisu skarbowego. Mielibyśmy tutaj do czynienia z przypadkiem niezwykle pokrętnie zorganizowanej prowokacji, która prowadziłaby do samodenuncjowania podatników. Stanowiłoby to złamanie prawa do zachowania milczenia i nieobciążania się, które są powszechnie uznanymi standardami międzynarodowymi.